„Po kilkunastu latach przerwy powróciliśmy w naszych badaniach do problematyki błędów medycznych, kwestii związanych z nieprawidłowościami w leczeniu, zasięganiem dodatkowych opinii u innych lekarzy, a także szukaniem informacji o chorobach i leczeniu w różnych źródłach. Sprawdziliśmy także, jakim zaufaniem Polacy darzą lekarzy obecnie oraz jak oceniają jakość pracy personelu medycznego – czytamy w raporcie CBOS „Opinie o błędach medycznych i zaufaniu do lekarzy”.

CBOS diagnozuje:
„Na wstępie trzeba zaznaczyć, że rezultaty niniejszego sondażu dotyczące częstości doświadczania błędów medycznych należy traktować jako pewne przybliżenie ich rzeczywistej skali. Wyniki naszego badania obrazują raczej stan świadomości społecznej związanej z popełnianiem błędów medycznych. Opinie ankietowanych na ten temat obarczone są bowiem pewnymi błędami wynikającymi z kilku źródeł. Niektóre przypadki błędów, zaniedbań, uchybień medycznych są ewidentne, inne zaś nie. Część respondentów mogła niewłaściwie oceniać dane postępowanie medyczne, np. z powodu niedostatecznej bądź fragmentarycznej wiedzy. Z kolei inni badani mogli być nieświadomi nieprawidłowości w ich leczeniu, choć padli ich ofiarą.

Warto podkreślić, że w porównaniu z rokiem 2001, gdy pytaliśmy o te kwestie, opinie na temat funkcjonowania służby zdrowia uległy niewielkiemu pogorszeniu, jednocześnie znacząco wzrósł odsetek Polaków korzystających regularnie z internetu, stwarzającego całkiem nowe możliwości w zakresie zdobywania i wymiany informacji na tematy medyczne.

Czy ten szerszy dostęp do informacji sprawił, że pacjenci są bardziej świadomi błędów,zaniedbań i uchybień lekarskich oraz różnych nieprawidłowości w podejmowanym leczeniu?”

Czytaj więcej

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ