Agencja badawcza PharmaExpert opublikowała dane dotyczące polskiego rynku farmaceutycznego na koniec maja 2015 r.

Wartość rynku

W maju 2015 roku wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła blisko 2 347 mln PLN, co stanowi wzrost o 2,9% w porównaniu do maja 2014 r.

o Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 900 mln PLN – wzrost o 5,9% w porównaniu do maja 2014
o Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła 899 mln PLN i była niższa o 0,3% w porównaniu do maja 2014
o Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła 528 mln PLN i wzrosła o 3,4% w porównaniu do maja 2014 r.

Apteka

Obrót polskiej statystycznej apteki w maju 2015 wyniósł 162,5 tys. PLN (w cenach detalicznych brutto), co stanowi spadek o 1,5% w stosunku do maja 2014 r.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął 30,6%, a wartość refundacji w maju wyniosła 624,6 mln PLN – spadek o 0,6% w porównaniu do maja 2014

Ceny

o średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 17,12 PLN (wzrost o 3,9% vs maj 2014)
o średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,34 PLN (wzrost o 2,8% vs maj 2014)
o średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 22,60 PLN (wzrost o 2,8% maj 2014)
o średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 11,42 PLN (wzrost o 2,9% maj 2014)

Komentarz

Dr Jarosław Frąckowiak, Prezes PharmaExpert Sp. z o.o.:

Rynek farmaceutyczny w maju zanotował sprzedaż na poziomie 2 347 mln zł. Wartość sprzedaży
w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. wzrosła o 67 mln zł (+2,9%). Natomiast wobec kwietnia 2015 r. sprzedaż zmniejszyła się aż o 238,3 mln zł (-9,2%).

W porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. wartość sprzedaży wzrosła w segmentach leków na receptę. Segment leków refundowanych zwiększył wartość o 50,5 mln zł (+5,9%), a segment leków pełnopłatnych wzrósł o 17,4 mln zł (+3,4%). Jedynie segment sprzedaży odręcznej zanotował spadek o 2,4 mln zł (-0,3%) w stosunku do maja 2014 r.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca br. rynek zmalał o ponad 9%. Wartość sprzedaży odręcznej
zmniejszyła się o 94,9 mln zł (-9,5%). Sprzedaż leków refundowanych była niższa o 79,5 mln zł (-8,1%), a wartość leków pełnopłatnych spadła o 57,1 mln zł (-9,7%) względem kwietnia br.

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w maju br. wyniosła 25,4% i była niższa o 9,2%
(-2,6 punktów proc.) od marży w analogicznym okresie 2014 r. Natomiast w stosunku do kwietnia 2015 r. średnia marża w aptece zmniejszyła się o 2,0% (-0,5 punktów proc.).

Średnia cena leku w kwietniu wyniosła 17,12 zł i była o 0,3% niższa niż w poprzednim miesiącu. Względem średniej ceny z maja ub. r. obecna cena zwiększyła się o 3,9%.

W maju refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość 624,6 mln zł , tj. o 0,6% mniej niż w
analogicznym okresie 2014 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wynosił 30,6% i był wyższy o 4,6% niż w analogicznym okresie 2014 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 0,9 punktów proc.
Prognoza: sprzedaż na koniec 2015 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie 30,0 mld PLN, wzrost
o 5,4% w porównaniu do roku 2014, natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie blisko 8,0 mld PLN (+5,0%)

Źródło: PharmaExpert

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ