Roczne statystyki mówią o prawie 21,5 tys. przypadków zgonów w Polsce z powodu cukrzycy i jej powikłań . Większość osób umiera z powodu powikłań sercowo-naczyniowych, udaru, niewydolności nerek. Na cukrzycę w Polsce cierpi ponad 3 mln osób, przyrost chorych w ciągu roku wynosi 2,5 proc.

Cukrzyca generuje ogromne koszty dla budżetu państwa. Wynoszą one blisko 7 mld zł, z czego połowa to koszty leczenia powikłań. Zdaniem prof. Władysława Grzeszczaka z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, cukrzyca stanowi najczęstszą przyczynę schyłkowej niewydolności nerek wśród chorych wymagających leczenia nerkozastępczego. Na stałe w programach leczenia przewlekłego dializami znajduje się ponad 3,5 tys. chorych na cukrzycę. Średni roczny koszt leczenia dializami wynosi 70-90 tys. zł.

Cukrzyca typu 2 to schorzenie przewlekłe, które znacząco zmienia życie chorego. Edukacja diabetologiczna pacjenta na etapie rozpoznania choroby ma niezwykle istotne znaczenie. Dzięki niej pacjent staje się świadomy zarówno w zakresie swojej choroby, jak i zagrożeń, które ona ze sobą niesie.

Niestety w Polsce edukacja diabetologiczna nie jest odrębnie finansowana. Środowisko widzi więc konieczność wyodrębnienia świadczeń gwarantowanych edukatora do spraw diabetologii oraz warunki ich realizacji wpisane w Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Biorąc pod uwagę ograniczenia budżetowe Narodowego Funduszu Zdrowia, rozwiązaniem kompromisowym wydaje się być stopniowe obejmowanie leków inkretynowych refundacją. W pierwszym etapie objęcie finansowaniem leków z grupy analogów GLP-1 zapewni dostęp do tego leczenia stosunkowo wąskiej grupie chorych pacjentów, obarczonych najwyższym ryzykiem rozwoju powikłań cukrzycy, czyli pacjentom z otyłością. Pozytywnym efektem refundacji leków z grupy analogów GLP-1 będzie opóźnienie wdrażania kolejnych etapów leczenia (z reguły droższych niż etap poprzedzający). Ponadto spowoduje oszczędności w innych obszarach budżetu przeznaczonego na refundację leków przeciwcukrzycowych, a mianowicie: insulinoterapii, związanych z nią świadczeń gwarantowanych, hospitalizacji oraz opieki ambulatoryjnej.

Eksperci z zakresu ekonomiki zdrowia oszacowali wpływ na wydatki płatnika publicznego ewentualnej pozytywnej decyzji o objęciu refundacją leków z grupy inkretyn. Zgodnie z eksperckimi szacunkami, koszt zapewnienia wąskiej grupie chorych spełniających określone parametry dostępu do leków z grupy analogów GLP-1 wyniósłby dla Narodowego Funduszu Zdrowia w roku 2016 – 48, 1 mln zł. Natomiast koszt zapewnienia leków z grupy DPP – 4 dużo szerszej grupie chorych kształtuje się na znacznie wyższym poziomie – 126, 6 mln zł.

Oprac. ŁG

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ