Agencja badania rynku PharmaExpert podała dane dotyczące polskiego rynku farmaceutycznego. W lipcu 2015 r. wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła blisko 2 366 mln zł, co stanowi wzrost o 2,3% w porównaniu do lipca 2014 r.

Wartość rynku

o Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 905 mln zł – nastąpił wzrost o 3,3% w porównaniu do lipca 2014
o Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła 899 mln zł i była niższa o 1,0% w porównaniu do lipca 2014
o Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła 547 mln zł i wzrosła o 6,0% w porównaniu do lipca 2014

Apteka

Obrót polskiej statystycznej apteki w lipcu 2015 wyniósł 164,0 tys. zł (w cenach detalicznych brutto), był niższy o 0,9% niż w lipcu 2014

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął 29,0%, a wartość refundacji w lipcu wyniosła blisko 643,0 mln zł – wzrost o 0,4% w porównaniu do lipca 2014

Ceny

o średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 16,98 zł (wzrost o 2,7% vs lipiec 2014)
o średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,51 zł (wzrost o 2,2% vs lipiec 2014)
o średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 22,44 zł (wzrost o 1,1% lipiec 2014)
o średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 11,18 zł (wzrost o 1,9% lipiec 2014)

 

Dr Jarosław Frąckowiak, prezes PharmaExpert Sp. z o.o.:

Rynek farmaceutyczny w lipcu zanotował sprzedaż na poziomie 2 366 mln zł. Wartość sprzedaży rynku wzrosła w stosunku do 2014 r. o 54 mln zł (+2,3%). Natomiast wobec czerwca 2015 r., sprzedaż zwiększyła się o 11 mln zł (+0,5%).

W porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. wartość sprzedaży wzrosła w segmentach leków na receptę. Segment leków refundowanych zwiększył wartość o 29,2 mln zł (+3,3%), a segment leków pełnopłatnych wzrósł o 31,2 mln zł (+6,0%). Jedynie segment sprzedaży odręcznej zanotował spadek o 9,4 mln zł (-2,3%) w stosunku do lipca 2014 r.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca br. rynek wzrósł o 0,5%. Wartość sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 17,0 mln zł (+1,9%), a leków pełnopłatnych dostępnych na recepty wzrosła o prawie 10,1 mln zł (+1,9%). Jedynie sprzedaż leków refundowanych była niższa o 22,6 mln zł (-2,4%) względem czerwca br.

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w lipcu br. wyniosła 25,3% i była niższa o 4,0% (-1,1 pp) od marży w analogicznym okresie 2014 r. Natomiast względem czerwca 2015 r. średnia marża w aptece zmniejszyła się o 1,6% (-0,4 pp). Średnia cena leku w lipcu wyniosła 16,98 zł i była o 0,7% niższa niż w poprzednim miesiącu, a w stosunku do średniej ceny z lipca ub.r. obecna cena zwiększyła się o 2,7%.

W lipcu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość blisko 643 mln zł, tj. o 0,4% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wynosił 29,0% i był wyższy o 2,0% niż w analogicznym okresie 2014 r. Względem poprzedniego miesiąca bieżącego roku współpłacenie pacjentów za leki refundowane było niższe o 1,6%.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2015 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie prawie 30,0 mld zł,
stanowi to wzrost o 5,2% w porównaniu do roku 2014. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie blisko 8,0 mld zł (+5,0%).

Źródło: PharmaExpert

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ