W 2014 r. wartość rynku produktów OTC w Polsce wyniosła około 9,7 mld zł. Sprzedaż była na nieznacznie niższym poziomie niż rok wcześniej, z powodu wysokiej bazy w 2013 r. W latach 2015-2020 rynek OTC będzie rozwijał się w średniorocznym tempie (CAGR) 4 proc.

Motorem rynku ogółem będą suplementy diety, a wśród kategorii terapeutycznych w sprzedaży aptecznej – produkty do stosowania na skórę i produkty gastryczne – wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR pt. „Rynek produktów OTC w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020”.

Dane za pierwsze pięć miesięcy 2015 r. wskazują na przyspieszenie dynamiki sprzedaży na rynku, dlatego też dla całego roku szacunki PMR zakładają dynamikę na poziomie około 6,5 proc. Pozytywny wpływ na sytuację będzie miało wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów (choć nie jest to fakt o decydującym znaczeniu). Czynnik wzrostu cen nie będzie miał już tak istotnego znaczenia jak we wcześniejszych latach. Tempo wzrostu cen produktów OTC w sprzedaży aptecznej wyhamowało w ostatnim okresie i wyniosło ok. 1 proc. w 2014 r. i 3 proc. w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2015 r.

W opinii PMR, wzrost cen, szczególnie w roku 2012, spowodował nasycenie rynku przy danym poziomie siły nabywczej, jak również gwałtowny wzrost sprzedaży tanich produktów, np. marek własnych. Negatywnie na dynamikę rynku będzie wpływać ograniczenie sprzedaży leków na bazie substancji psychoaktywnych, które weszło w życie częściowo od lipca 2015 r., a w całości – najprawdopodobniej od początku 2017 r. 

Rynek_OTC_w_Polsce_2015

Legislacja hamuje rozwój rynku leków poza aptekami

W 2014 r. suplementy diety, które mają znacznie lepsze możliwości rozwoju poza aptekami, rozwijały się w szybszym tempie niż leki OTC, które zanotowały ujemną dynamikę. Tendencja ta zostanie utrzymana również w kolejnych latach i to suplementy diety będą motorem pozaaptecznego rynku OTC.

Sprzedaż leków poza aptekami w dużej mierze zależy od istniejącej legislacji. Ostatnia lista leków (substancji) dopuszczonych do obrotu poza aptekami została opublikowana w październiku 2010 r. i ograniczyła listę produktów w porównaniu do stanu wcześniejszego. Od tego czasu nie nastąpiły żadne zmiany.

Sprzedaż suplementów diety poza aptekami nie jest ograniczana przez przepisy prawa farmaceutycznego, a coraz więcej sklepów ogólnodostępnych decyduje się poszerzać swoją ofertę o takie produkty. Ponadto zapisy ustawy refundacyjnej, które zakazały reklamy aptek, w odniesieniu do punktów pozaaptecznych zabraniają jedynie reklamy produktów leczniczych i wyrobów medycznych, nie regulując kwestii reklamy suplementów diety.

Produkty gastryczne i na skórę napędzą wzrosty

Zgodnie z prognozami PMR w latach 2015-2020 motorem aptecznego rynku OTC będą produkty gastryczne i produkty do stosowania na skórę – obie te kategorie będą rozwijały się w analizowanym okresie w średniorocznym tempie około 7 proc.

Sprzedaż produktów do stosowania na skórę nie jest zależna od trendów epidemiologicznych i zależy głównie od zachowań konsumenckich i siły kampanii reklamowych. W Polsce ogromną popularność zyskują przede wszystkim emolienty i to one mogą napędzać sprzedaż w tej kategorii.

Wśród analizowanych kategorii produktów omawiana grupa wydaje się być najbardziej uzależniona od statusu finansowego Polaków, gdyż nie są to produkty pierwszej potrzeby, jak leki przeciwgorączkowe lub gastryczne. Dlatego dobrym prognozom sprzyja przewidywana poprawa sytuacji ekonomicznej w Polsce oraz wzrosty zarobków i prywatnej konsumpcji w prognozowanym okresie.

Rynek OTC w kategorii produktów gastrycznych z kolei, jeszcze nie jest tak bardzo nasycony jak segment środków przeciwbólowych czy na przeziębienie. Z tej przyczyny producenci wprowadzają na rynek produkty, które mają szansę stać się konkurencyjne i generować zyski ze sprzedaży. Dodatkowo, segment ten nie jest zależny od czynników pogodowych i zachorowalności na grypę, dlatego też generuje stosunkowo stabilną dynamikę wzrostu.

Warto też zwrócić uwagę, że część leków gastrycznych jest skierowana między innymi do osób starszych – są to preparaty wzmacniające działanie takich narządów, jak wątroba, środki ułatwiające trawienie lub zapobiegające innym dolegliwościom typowym dla wieku podeszłego. Trend starzejącego się społeczeństwa będzie więc sprzyjał rozwojowi tego segmentu.

Wyjaśnienie: rynek produktów OTC rozumiany jest jako sprzedaż apteczna i pozaapteczna leków i suplementów diety.

Na podstawie raportu firmy PMR pt. „Rynek produktów OTC w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020”

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ