Globalne koncerny farmaceutyczne borykają się ze stałą presją konkurencyjną, wahaniami kursów walut, problemami ochrony patentowej, co ma swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych. Płatnicy na całym świecie domagają się niższych cen i większego dostępu do leków, a inwestorzy kapitałowi spoglądają na wyższe stopy zwrotu z inwestycji.

Fuzje i przejęcia, szczególnie typu offshore – w podmioty zarejestrowane w innych krajach, nadal traktowane są jako ułatwienie w budowaniu siły konkurencyjnej, czy też jako strategia oszczędności podatkowych.

Firmy inwestują na rynkach rozwijających się oraz w sektor biofarmaceutyczny, tworząc sojusze strategiczne nawet z konkurentami, aby osiągnąć swoje strategiczne cele. Przykładem jest współpraca między Novartis i GSK, w ramach której spółki zawarły porozumienie w segmentach szczepionek i onkologicznym, a także zainwestowały w nową nieruchomość w ramach wspólnego przedsięwzięcia w sektorze Consumer Healthcare.

Novartis stał się w 2014 r. “numerem jeden“ na rynku dzięki produkcji szczepionek i leków generycznych. Produkty biofarmaceutyczne stanowią główną pozycję w sprzedaży leków. I tak np. Pfizer i Novartis informują, że biofarmaceutyki generują ponad 90 proc. ich całkowitych przychodów.

Leki generyczne są coraz ważniejszym segmentem, przy tym kształtują się tu coraz bardziej przejrzyste i zharmonizowane regulacje prawne. Firmy rozwijają też nowe linie produkcyjne leków biopodobnych. Występuje jednocześnie tendencja do inwestowania w produkty over-the-counter (OTC) i coraz więcej leków z tej grupy dostępnych będzie w najbliższej przyszłości dla konsumentów.

top25_pb

Źródło: contractpharma.com

Print Friendly, PDF & Email

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ