Neuca planuje do końca tego roku wydatkować pozostałe środki z puli 30 mln zł na przejęcia przychodni. W listopadzie ma przedstawić strategię „wokół pacjenta”, której celem jest wdrożenie synergii związanych z badaniami klinicznymi.

Jak informuje prezes spółki, Piotr Sucharski, w sferze badań klinicznych Grupa ma plany intensywniejszego rozwoju . W I półroczu przejęła dwie spółki zajmujące się badaniami klinicznymi: Bioscience oraz Clinport.

– Dostrzegamy synergię na tym rynku, który w Polsce jest bardzo perspektywiczną branżą. Jednym z czynników stymulujących rozwój tego segmentu może być implementacja do polskiego prawa unijnego rozporządzenia dotyczącego badań klinicznych – dodaje Grzegorz Dzik, wiceprezes spółki.

Przedstawiciele zarządu podkreślali, że pierwszy obszar strategii grupy zasadza się na rynku ochrony zdrowia, który – ich zdaniem – jest bardzo rentownym biznesem i będzie w dalszym ciągu intensywnie rozwijany.

– Chcemy skupić się na tym, by nasze produkty własne stanowiły większy odsetek w segmencie aptek – powiedział wiceprezes ds. finansowych Grzegorz Dzik.

Segment produktów własnych osiągnął 11,9 mln zł zysku brutto w I poł. 2015 r., czyli o 45% więcej niż przed rokiem. Sprzedaż do aptek wyniosła 42,7 mln zł, co oznacza wzrost o 67% r/r. Na koniec czerwca w portfolio grupy znajdowało się 428 produktów.

Kolejny obszar strategii to przejęcia przychodni. Według planów, na ten cel przeznaczono 30 mln zł w 2015. W pierwszym półroczu lider dystrybucji leków na polskim rynku przejął dwie nowe przychodnie lekarskie. Obecnie Neuca ma 12 ośrodków zdrowia. W pierwszych sześciu miesiącach zysk netto z posiadanych przychodni wyniósł 0,7 mln zł.

W II półroczu grupa planuje wydać resztę kwoty z 30 mln, tj. ok. kilkunastu milionów złotych. Prezes nie podał szacunkowej liczny podmiotów, które chce przejąć, gdyż znaczenie ma liczba pacjentów takich przejmowanych placówek. Na koniec czerwca br. grupa posiadała 12 przychodni.

Grupa rozpoczęła również w II kw. intensywne prace w sferze rozwoju systemu informatycznego. W I półroczu Neuca przejęła spółkę Mediporta, oferującą usługi w zakresie oprogramowania dla placówek medycznych. Od sierpnia 2017 r. wszystkie placówki służby zdrowia w Polsce będą musiały posiadać elektroniczny system dokumentacji medycznej. Według zarządu przełoży się to na popyt na tego typu usługi.

Neuca jest liderem na rynku hurtowej sprzedaży leków. Udział grupy w rynku wzrósł do 29,2 proc. W I kwartale 2014 r. udział ten wynosił 27,3 proc. W I półroczu zysk netto Neuki po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych wzrósł o 51 proc., do 54,4 mln zł. Jest to najwyższy wynik w historii spółki. Przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 17 proc., do 3,58 mld zł.

Źródło: forsal.pl

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ