Aptekarze oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Leki Tylko z Apteki apelują w “Manifeście aptekarzy polskich” o bardziej zdecydowane i konsekwentne działania ze strony polityków w celu “eliminowania patologii z rynku farmaceutycznego“. Zmiany potrzebne są w trzech kluczowych obszarach rynkowych: egzekwowania obowiązującego prawa antykoncentracyjnego, wyłącznie kontrolowanego dostępu do leków oraz rozbudowy modelu opieki farmaceutycznej, która byłaby wypełnieniem społecznej roli i misji zawodu farmaceuty.

W trakcie spotkania aptekarze wskazali potrzebę egzekwowania prawa w miejsce niekontrolowanego rozwoju sieci aptecznych, z których większość należy do zagranicznego kapitału. W ocenie Pawła Bernata, prezesa Stowarzyszenia Leki Tylko z Apteki, w Polsce stale i ciągle łamany jest 1-procentowy zakaz posiadania przez jednego właściciela aptek w danym województwie. W jego ocenie obecnie dozwolone 1200 placówek aptecznych przekracza wyznaczony ustawowo limit, a próby egzekwowania prawa kończą się nasilonymi działaniami lobbingowymi.

Farmaceuci nie kryją, że domagają się opracowywanie rozwiązań prawnych przez prawników rządu, a nie kancelarii prawnych, które równolegle działają na rzecz prywatnych firm. Ich zdaniem procedowane akty prawne nie powinny być jednoznaczne i nie mogą pozostawiać pola do różnych interpretacji.

Kolejnym postulatem aptekarzy jest ograniczenie sprzedaży leków poza placówkami aptecznymi.

– Kontrolerzy inspekcji farmaceutycznej nie mają żadnego mandatu do monitorowania, kontrolowania i ewentualnego karania podmiotów, które w sposób niewłaściwy zajmują się dystrybucją farmaceutyków. Największym problemem są placówki obrotu pozaaptecznego, które zatrudniają osoby nieprzygotowane merytorycznie do dystrybucji farmaceutyków – mówi Marek Tomków z Okręgowej Rady Aptekarskiej w Opolu.

Postulowano o całkowite wycofanie leków z wszystkich punktów sprzedaży, które nie są aptekami.
Potrzeba opieki

Ostatnią kwestią jest potrzeba wdrażania opieki farmaceutycznej. W ocenie Michała Byliniaka z Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie, Polska powinna brać przykład z państw, w których opieka farmaceutyczna realizowana jest w codziennej praktyce aptecznej. Wśród przykładów wskazywał m.in. Finlandię, gdzie dzięki opiece sprawowanej przez aptekarzy liczba wizyt pacjentów u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej spadła w ciągu roku o 6,2 mln, a liczba nagłych przypadków zgłaszanych do lekarzy zmalała o 750 tys.

Zaapelowano, aby niezwłocznie rozpocząć rozmowy i prace nad koncepcją opieki farmaceutycznej w Polsce, a także usunąć prawne bariery jej wdrażania.

Spotkanie oprotestował zrzeszający apteki sieciowe Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET, który skarży się, że organizatorzy spotkania ograniczają dialog społeczny i wymianę poglądów pomiędzy różnymi środowiskami farmaceutów.

Red. (źródło: pulsfarmacji.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ