Firma badawcza PharmaExpert opublikowała dane dotyczące rynku farmaceutycznego w Polsce. W sierpniu 2015 roku wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła blisko 2 178 mln zł, co stanowi wzrost o 2,0% w porównaniu do sierpnia 2014 r.

Wartość rynku

o Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 838 mln zł – wzrost o 5,4% w porównaniu do sierpnia 2014
o Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła 841 mln zł i była niższa o 1,2% w porównaniu do sierpnia 2014
o Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła 482 mln zł i wzrosła o 2,1% w porównaniu do sierpnia 2014

Apteka

Obrót polskiej statystycznej apteki w sierpniu 2015 wyniósł 150,5 tys. zł (w cenach detalicznych brutto), był niższy o 1,0% niż w sierpniu 2014 r.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął 30,2%, a wartość refundacji w sierpniu wyniosła blisko 585,0 mln zł – wzrost o 1,6% w porównaniu do sierpnia 2014 r.

Ceny

o średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 16,96 zł (wzrost o 3,3% vs sierpień 2014)
o średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,52 zł (wzrost o 2,6% vs sierpień 2014)
o średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 22,49 zł (wzrost o 0,8% sierpień 2014)
o średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 11,26 zł (wzrost o 2,5% sierpień 2014)

Komentarz:

Dr Jarosław Frąckowiak, prezes PharmaExpert Sp. z o.o.:
Rynek farmaceutyczny w sierpniu zanotował sprzedaż na poziomie 2 178 mln zł. Wartość sprzedaży rynku w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. wzrosła o 43 mln zł (+2,0%). Natomiast wobec lipca 2015 r. sprzedaż zmniejszyła się o 187 mln zł (-7,9%).

W porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. wartość sprzedaży wzrosła w segmentach leków na receptę. Segment leków refundowanych zwiększył wartość o 43,0 mln zł (+5,4%), a segment leków pełnopłatnych wzrósł o 9,9 mln zł (+2,1%). Jedynie segment sprzedaży odręcznej zanotował spadek o 10,0 mln zł (-1,2%) względem sierpnia 2014 r.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca br. rynek spadł aż o 7,9%. Wartość sprzedaży odręczne zmniejszyła się o 48,7 mln zł (-5,5%). Jeszcze większy spadek zanotowały leki sprzedawane na recepty.

Sprzedaż leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 65,3 mln zł (-11,9%), a sprzedaż leków refundowanych była niższa o 66,9 mln zł (-7,4%) w porównaniu do lipca br.

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w sierpniu br. wyniosła 25,7% i była niższa o 3,4% (-0,9 pp) od marży w analogicznym okresie 2014 r. Natomiast względem lipca 2015 r. średnia marża w aptece zwiększyła się o 1,5% (+0,4 pp). Średnia cena leku w sierpniu wyniosła 16,96 zł i była o blisko 0,1% niższa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z sierpnia ub. r. cena zwiększyła się o 3,3%.

W sierpniu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość blisko 585 mln pln, tj. o 1,6% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wynosił 30,2% i był wyższy o 2,6% niż w analogicznym okresie 2014 r. Względem poprzedniego miesiąca bieżącego roku współpłacenie pacjentów za leki refundowane było wyższe o 1,2%.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2015 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie prawie 29,8 mld zł, stanowi to wzrost o 4,5% w porównaniu do roku 2014. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie blisko 7,9 mld zł (+3,9%).

Źródło: PharmaExpert

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ