5,5 tys. na rękę – tyle średnio zarabia w Polsce lekarz – wynika z „Diagnozy Społecznej 2015”. Z takimi dochodami lekarze znaleźli się na szczycie listy zarobkowej obejmującej 50 zawodów. Ich dochody wzrosły o niemal tysiąc złotych w porównaniu z 2011 r. Pielęgniarki i położne zarabiają średnio 2,4 tys. na rękę.

Ministerstwo Zdrowia przeanalizowało zarobki lekarzy zatrudnionych na etatach w szpitalach. Jakie są zarobki tych lekarzy?

Ordynator i zastępca ordynatora – wynagrodzenie zasadnicze brutto 5103 zł plus dodatki – łącznie brutto 11 267 zł.

Lekarz z II stopniem specjalizacji – wynagrodzenie zasadnicze brutto 4342 zł, plus dodatki – łącznie brutto 7919 zł.

Lekarz z I stopniem specjalizacji – wynagrodzenie zasadnicze brutto 3648 zł – plus dodatki – łącznie brutto 6710 zł.

Lekarz bez specjalizacji odpowiednio – wynagrodzenie zasadnicze brutto 3247 zł plus dodatki – łącznie brutto 5457 zł.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, informacje o zarobkach lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę pochodzą z danych ankietowych od 627 dyrektorów szpitali z całego kraju.

Przypomnijmy, jak kształtują się zarobki lekarzy w sektorach prywatnym i państwowym. GUS opublikował dane za I połowę 2014 r. dotyczące zarobków w sektorach prywatnym i państwowym.

Jak podaje GUS w pierwszym półroczu 2014 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3817 zł. Pracownicy zatrudnieni w sektorze publicznym zarabiali średnio o 22 proc. więcej niż pracownicy sektora prywatnego. Czy tak było w ochronie zdrowia?

Przeciętne zarobki w sektorze prywatnym wyniosły 3572 zł, zaś w publicznym – 4371 zł.

Przeciętne zarobki w ochronie zdrowia w sektorze prywatnym wyniosły 3172 zł, zaś w publicznym 3566 zł.

Czy zawsze praca w prywatnym sektorze służby zdrowia jest lepiej płatna? Jakie są średnie zarobki w służbie zdrowia? Kto zarabia najwięcej?

Jak wynika z badania (GUS) zarobki lekarzy, pielęgniarek i położnych w państwowej i prywatnej służbie zdrowia niewiele się od siebie różnią. Jedynie stomatolodzy i diagności laboratoryjni zarabiają więcej w państwowym sektorze.

Ponad 80 proc. pielęgniarek i położnych zarabia poniżej 3900 zł. Około 17 proc. zarabia w przedziale 3900 – 5840 zł. W tej grupie zawodowej prawie nie występują wyższe zarobki.

Diagności laboratoryjni zarabiają nieco lepiej. Mniejszy odsetek zarabia poniżej 3900 zł. Około 29 proc. ma zarobki w przedziale 3900 – 5840 zł. Część zarabia też w wyższych przedziałach – ok. 9 proc. od 5840 do 7800 zł, a 5 proc. powyżej 7800 zł.

Znacznie lepiej zarabiają stomatolodzy. Niecała połowa zarabia do 3900 zł. 25 proc. ma zarobki w przedziale 3900 – 5840 zł. Nieco ponad jedna czwarta dentystów ma też zarobki powyżej 5840 zł.

Najlepiej zarabiającą grupą są lekarze. Zaledwie 20 proc. zarabia poniżej 3900 zł. Około 50 proc. zarabia w przedziale 3900 – 7800 zł. Zaś 30 proc. zarabia powyżej 7800 zł.

Średnia płaca w służbie zdrowia to 3895,72 zł. Powyżej średniej krajowej zarabia 80 proc. lekarzy i zaledwie 20 proc. pielęgniarek i położnych.

Badanie GUS uwzględnia wyłącznie zarobki z umów o pracę, daje więc niepełne wyobrażenie o zarobkach w służbie zdrowia.

Red. (źródło: Interia.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ