Polski sektor produkujący leki i wyroby medyczne przyczynia się do wytworzenia 15 mld zł PKB. Wartość ta może się zmniejszyć, jeśli nie zmieni się podejście do przemysłu farmaceutycznego. W najnowszym raporcie „Analiza symulacyjna długookresowych skutków polityki refundacyjnej w Polsce” eksperci DeLab UW wyliczyli, że polska gospodarka nie odczuła jeszcze wszystkich negatywnych skutków obniżek cen leków refundowanych z poprzednich lat, nie mówiąc już o tych, które się pojawiają.

Przypomnijmy, że firmy farmaceutyczne po raz trzeci od wejścia ustawy refundacyjnej negocjują z Ministerstwem Zdrowia ceny farmaceutyków i po raz trzeci urzędnicy domagają się ich redukcji na poziomie 30-80 proc. Dalsze obniżki cen leków refundowanych, które już dzisiaj są jednymi z najniższych w Europie, „mogą doprowadzić do szybkiego załamania się krajowego przemysłu farmaceutycznego” — ostrzegają autorzy raportu.

„Przy założeniu, że straty rosłyby w dotychczasowym tempie, w 2030 r. wyniosą 1,65 mld zł” — czytamy w raporcie. Z danych firmy badawczej Sequence wynika, że w latach 2012-14 straty krajowych firm generycznych na refundacji wyniosły 513 mln zł. Spadły również inwestycje, co, według autorów raportu, długofalowo przekłada się na spadek eksportu, a wzrost importochłonności (ilość środków importowanych potrzebnych do produkcji jakiegoś wyrobu).

Nawet jeśli spełni się pozytywny, coraz mniej realny, scenariusz, że ceny po raz trzeci drastycznie nie spadną, gospodarka będzie w kolejnych latach ponosiła koszty obniżek z poprzednich lat. „Eksport będzie niższy, niż byłby bez obniżek, np. w 2022 r. spadnie o 3,2 proc., w 2030 r. o 2 proc. Choć efekt spadku będzie wygasał, poniesione straty z tego tytułu będą nie do odrobienia”— napisali autorzy raportu DeLabu.

Branża i ekonomiści DeLabu podkreślają znaczenie branży farmaceutycznej dla całej gospodarki. Przemysł farmaceutyczny (bez dystrybucji) przyczynia się do wytworzenia blisko 1 proc. PKB, zatrudnia bezpośrednio 22 tys. osób, w firmach współpracujących generuje 100 tys. miejsc pracy. W formie podatków, składek oraz innych świadczeń odprowadza rocznie do budżetu prawie 2,4 mld zł. Jego udział w eksporcie wynosi 1,7 proc., ma też wkład w innowacyjność polskiej gospodarki — generuje 7 proc. wydatków nad badania i rozwój.

Red. (źródło: pb.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ