Spółka zależna hurtowni Neuca – NeucaMed Sp. z o.o. kupiła 50,99 proc. akcji Medica Pro Familia. Spółka podała, że Neuca Med nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie jej głosów w okresie 12 miesięcy.

„Podpisane umowy inwestycyjne dają prawo do zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów do poziomu 58 proc. akcji w kapitale zakładowym w okresie kolejnych dni. Decyzje o ewentualnym dalszym zwiększeniu będą podejmowane w zależności od sytuacji rynkowej” – czytamy w komunikacie.

Medica ProFamilia Sp. z o.o. S.K.A. jest firmą zajmującą się prowadzeniem badań klinicznych faz II – IV dla największych światowych firm farmaceutycznych, w czterech własnych specjalistycznych ośrodkach zlokalizowanych w Warszawie, Katowicach, Gdyni i Krakowie.

Neuca rozwija też działalność na rynku medycznym. “Inwestycje w podstawową opiekę medyczną to element strategii budowania przez grupę kapitałową Neuca własnej sieci przychodni lekarskich, w których pacjenci będą korzystać z podstawowych usług medycznych“- informuje giełdowa spółka.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Udział grupy kapitałowej w rynku hurtu aptecznego w I półroczu 2015 r. wyniósł średnio 29,2 proc. Spółka od 2004 r. notowana jest na GPW (początkowo pod nazwą Torfarm).

red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ