Firma badawcza PharmaExpert opublikowała dane dotyczące rynku farmaceutycznego w Polsce. We wrześniu 2015 r. wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła blisko 2 451 mln zł, co stanowi wzrost o 0,9% w porównaniu do września 2014 r.

Wartość rynku

o Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 911 mln zł – wzrost o 2,5% w porównaniu do września 2014 r.

o Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła 989 mln zł i była niższa o 0,6% w porównaniu do września 2014 r.

o Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła 533 mln zł i wzrosła o 1,1% w porównaniu do września 2014 r.

Apteka

Obrót polskiej statystycznej apteki we wrześniu 2015 r. wyniósł 169,0 tys. zł (w cenach detalicznych brutto), był niższy o 1,7% niż we wrześniu 2014 r.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął 29,3%, a wartość refundacji we wrześniu wyniosła blisko 644,2 mln zł – spadek o 0,3% w porównaniu do września 2014 r.

Ceny

o średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 17,02 zł (wzrost o 3,6% vs wrzesień 2014),

o średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,60 zł (wzrost o 2,1% vs wrzesień 2014),

o średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 22,59 zł (wzrost o 2,2% wrzesień 2014),

o średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 11,57 zł (wzrost o 3,8% wrzesień 2014).

Dr Jarosław Frąckowiak, Prezes PharmaExpert Sp. z o.o.:

Rynek farmaceutyczny we wrześniu zanotował sprzedaż na poziomie 2.451 mln zł. Wartość sprzedaży rynku, w stosunku do analogicznego okresu 2014 r., wzrosła o 22 mln zł (+0,9%). Natomiast wobec sierpnia 2015 r. zwiększyła się o 273 mln zł (+12,5%).

W porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. wartość sprzedaży wzrosła w segmentach leków na receptę. Segment leków refundowanych zwiększył wartość o 22,2 mln zł (+2,5%), a segment leków pełnopłatnych wzrósł o 5,9 mln zł (+1,1%). Jedynie segment sprzedaży odręcznej zanotował spadek o 5,7 mln zł (-0,6%) względem września 2014 r.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca br. rynek wzrósł aż o 12,5%. Wartość sprzedaży odręcznej zwiększyła się aż o 148,8 mln zł (+17,7%). Sprzedaż leków refundowanych była wyższa o 72,7 mln zł (+8,7%), a sprzedaż leków pełnopłatnych zwiększyła się o 51,2 mln zł (+10,6%) względem sierpnia br.

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków we wrześniu br. wyniosła 26,1% i była niższa o 2,4% (-0,6 pp) od marży w analogicznym okresie 2014 r. Natomiast względem sierpnia 2015 r. średnia marża w aptece zwiększyła się o blisko 1,5% (+0,4 pp). Średnia cena leku we wrześniu wyniosła 17,02 zł i była o 0,3% wyższa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z września ub. r. cena zwiększyła się o 3,6%.

We wrześniu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość blisko 644,2 mln zł, tj. o 0,3% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wynosił 29,3% i był wyższy o 2,0% niż w analogicznym okresie 2014 r. Względem poprzedniego miesiąca bieżącego roku współpłacenie pacjentów za leki refundowane było natomiast niższe o blisko 1,0%.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2015 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie prawie 29,8 mld zł, stanowi to wzrost o 4,5% w porównaniu do roku 2014. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie blisko 7,9 mld zł (+4,3%).

Źródło: PharmaExpert

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ