Jak wynika z najnowszego raportu firmy PMR „Rynek szpitali publicznych w Polsce. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw”, w Polsce działa około 540 publicznych szpitali liczących 5 łóżek i więcej, wyłączając szpitale o charakterze wyłącznie uzdrowiskowym, rehabilitacyjnym, sanatoryjnym, opiekuńczym, leczenia uzależnień, nefrologicznym itp.

Szpitale publiczne vs niepubliczne

Liczba placówek zmniejszyła się nieznacznie w porównaniu ze styczniem 2014 r., w związku z przekształceniami szpitali publicznych w podmioty niepubliczne, zakończeniem działalności przez część podmiotów lub połączeniami szpitali.

W przeciwieństwie do segmentu szpitali niepublicznych, w żadnym z województw liczba szpitali nie przekracza 100. Przyczyną jest fakt, że są to duże jednostki. Najwięcej szpitali i najwięcej łóżek w szpitalach znajduje się w województwie mazowieckim.

Chociaż liczba szpitali niepublicznych i publicznych w Polsce jest zbliżona, łączna liczba łóżek w szpitalach jest znacznie większa w placówkach publicznych. Dlatego też nasycenie łóżkami w szpitalach publicznych jest stosunkowo wysokie i wynosi średnio około 200 osób na 1 łóżko szpitalne (w przypadku szpitali niepublicznych jest to cztery razy więcej).

Przy analizie obu segmentów wyraźnie widać komplementarność pod względem występowania szpitali publicznych i niepublicznych w poszczególnych województwach. W regionach gdzie nasycenie łóżkami w szpitalach niepublicznych jest najniższe, jednocześnie występuje najwyższe nasycenie łóżkami w szpitalach publicznych. Są to województwa podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Województwa te cechują się najniższym PKB per capita wśród wszystkich województw w Polsce (a według danych Eurostatu zaprezentowanych w maju 2015 r., należą one również do 20 najbiedniejszych województw w UE, z PKB per capita wynoszącym 48-49% średniej UE).

Województwo pomorskie, gdzie w ostatnich latach przekształciła się największa liczba szpitali, cechuje się największym nasyceniem łóżkami w szpitalach niepublicznych – około 400 mieszkańców na jedno łóżko i najniższym w przypadku placówek publicznych – około 500 mieszkańców na łóżko.

Kontrakty z NFZ

Łączna wartość kontraktów na leczenie szpitalne w szpitalach publicznych w Polsce w 2015 r. wyniosła ponad 25 mld zł (dla porównania w 2014 r. było to 24,7 mld zł).

Najwyższe kontrakty miały podpisane placówki w województwach mazowieckim (4,1 mld zł) i śląskim (2,8 mld zł), a wysokość kontraktu przypadającego na 1 placówkę była najwyższa w województwach kujawsko-pomorskim i małopolskim. Jednak nawet biorąc pod uwagę mniejszą liczbę szpitali publicznych ze względu na przekształcenia, przyrost kwoty jest niezadowalający w stosunku do potrzeb.

Planowane przekształcenia szpitali

Z badań przeprowadzonych specjalnie na potrzeby raportu PMR wynika, że coraz mniej szpitali publicznych planuje przekształcenie. Obecnie przekształcenie planuje 7% szpitali publicznych, w 2012 r. było to 27%. Spadek ten po pierwsze wynika z faktu, że część szpitali w międzyczasie już przekształciła się. Również część szpitali w tej chwili nie kwalifikuje się do przekształcenia z powodu dobrych wyników finansowych. Część przedstawicieli szpitali uważa z kolei, że forma prawna nie ma wpływu na zarządzanie i wynik finansowy.

Na podstawie raporcie PMR: Rynek szpitali publicznych w Polsce 2015. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ