Agencja badania rynku PharmaExpert podała dane dotyczące polskiego rynku farmaceutycznego. W październiku 2015 r. wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła blisko 2.698 mln zł, co stanowi wzrost o 5,7% w porównaniu do października 2014 r.

Wartość rynku

o Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 000 mln zł – wzrost o 5,4% w porównaniu do października 2014

o Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła 1 091 mln zł i była wyższa o 5,4% w porównaniu do października 2014

o Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła 583 mln zł i wzrosła o 6,5% w porównaniu do października 2014

Apteka

Obrót polskiej statystycznej apteki w październiku 2015 r. wyniósł 185,5 tys. zł (w cenach detalicznych brutto), był wyższy o 3,1% niż w październiku 2014 r.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął 30,4%, a wartość refundacji w październiku wyniosła blisko 696 mln zł – wzrost o 2,1% w porównaniu do października 2014 r.

Ceny

o średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 17,07 zł (wzrost o 3,0% vs październik 2014)

o średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,73 zł (wzrost o 1,5% vs październik 2014)

o średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 22,54 zł (wzrost o 2,7% październik 2014)

o średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 11,64 zł (wzrost o 3,8% październik 2014)

 

Dr Jarosław Frąckowiak, Prezes PharmaExpert Sp. z o.o.:

Rynek farmaceutyczny w październiku zanotował sprzedaż na poziomie 2.698 mln zł. Wartość sprzedaży rynku wobec analogicznego okresu 2014 r. wzrosła o 146 mln zł (+5,7%). Natomiast wobec września 2015 r. sprzedaż zwiększyła się o 247 mln zł (+10,1%).

W porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. wartość sprzedaży wzrosła we wszystkich segmentach leków. Segment produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej zwiększył wartość o 55,6 mln zł (+5,4%). Podobnie wzrósł segment leków refundowanych, którego wartość była wyższa o 51,5 mln zł (+5,4%). Natomiast segment leków pełnopłatnych wzrósł o 35,5 mln zł (+6,5%) względem października 2014 r.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca br. rynek wzrósł o 10,1%. Wartość sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 101,5 mln zł (+10,2%). Sprzedaż leków refundowanych była wyższa o 89,6 mln zł (+9,8%), a sprzedaż leków pełnopłatnych zwiększyła się o 49,5 mln zł (+9,3%) względem września br.

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w październiku br. wyniosła 25,7% i była niższa o 9,1% (-2,6 pp) od marży w analogicznym okresie 2014 r. Natomiast względem września 2015 r. średnia marża w aptece zmniejszyła się o 1,6% (-0,4 pp). Średnia cena leku w październiku wyniosła 17,07 zł i była o prawie 0,3% wyższa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z października ub. r. cena zwiększyła się o 3,0%.

W październiku refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość 696 mln zł, tj. o 2,1% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wynosił 30,4% i był wyższy o 2,2% niż w analogicznym okresie 2014 r. Względem poprzedniego miesiąca bieżącego roku współpłacenie pacjentów za leki refundowane było natomiast o 1,2%.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2015 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie prawie 29,9 mld zł, stanowi to wzrost o 5,1% w porównaniu do roku 2014. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie ponad 7,9 mld zł (+4,2%).

Źródło: PharmaExpert

Print Friendly, PDF & Email

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ