Agencja badania rynku PharmaExpert podała dane dotyczące polskiego rynku farmaceutycznego. W grudniu 2015 r. wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła 2.741 mln zł, co stanowi wzrost o 1,6 proc.w porównaniu do grudnia 2014 r.

Wartość rynku

o Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 041 mln zł – wzrost o 3,0 proc. w porównaniu do grudnia 2014

o Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła 1 128 mln zł i była wyższa o 0,7 proc. w porównaniu do grudnia 2014

o Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła 601 mln zł i wzrosła o 1,1 proc. w porównaniu do grudnia 2014

Apteka

Obrót polskiej statystycznej apteki w grudniu 2015 wyniósł 190,5 tys. zł (w cenach detalicznych brutto), był niższy o 1,5 proc. niż w grudniu 2014 r.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął 31,0 proc., a wartość refundacji w grudniu wyniosła prawie 719 mln zł – spadek o 0,9 proc. w porównaniu do grudnia 2014 r.

Ceny

o średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 17,53 zł (wzrost o 3,6 proc. vs grudzień 2014)

o średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,71 zł (wzrost o 0,5 proc. vs grudzień 2014)

o średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 22,68 zł (wzrost o 4,6 proc. grudzień 2014)

o średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 12,09 zł (wzrost o 4,1 proc. grudzień 2014)

Komentarz:

Dr Jarosław Frąckowiak, prezes PharmaExpert Sp. z o.o.:

Rynek farmaceutyczny w grudniu zanotował sprzedaż na poziomie 2 741 mln zł. Wartość sprzedaży rynku wobec analogicznego okresu 2014 r. wzrosła o 44 mln zł (+1,6%). Natomiast wobec listopada 2015 r. sprzedaż zwiększyła się o blisko 336 mln zł (+13,7%).

W porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. wartość sprzedaży wzrosła we wszystkich segmentach leków. Segment leków refundowanych zwiększył się o 30,3 mln zł (+3,0%). Segment leków pełnopłatnych realizowanych na recepty wzrósł o 6,7 mln zł (+1,1%), a segment produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej zwiększył wartość o 7,8 mln zł (+0,7%).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca br. rynek zwiększył się o 13,7%. Wartość sprzedaży odręcznej była wyższa o 154,2 mln zł (+15,8%). Sprzedaż leków refundowanych zwiększyła się o 121,3 mln zł (+13,2%), a sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 62,4 mln zł (+11,6%) względem listopada br.

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w grudniu br. wyniosła 25,1% i była niższa o 3,1% (-0,81 pp) od marży w analogicznym okresie 2014 r. Natomiast względem listopada 2015 r. średnia marża w aptece zmniejszyła się o 3,2% (-0,84 pp). Średnia cena leku w grudniu wyniosła 17,53 zł i była o 1,2% wyższaniż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z grudnia ub. r. średnia cena zwiększyła się o 3,6%.

W grudniu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość blisko 719 mln zł, tj. o 0,9% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wynosił 31,0% i był wyższy o 2,7% niż w analogicznym okresie 2014 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca bieżącego roku współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 0,1%.

Podsumowanie roku

Sprzedaż na koniec 2015 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła blisko 29,8 mld zł, to o 4,8% więcej niż w roku 2014. Wartościowo rynek wzrósł o prawie 1,4 mld zł. Natomiast wartość refundacji wyniosła na koniec 2015 roku niespełna 7,9 mld zł (+3,5%). To o 264 mln zł więcej niż jej wartość w 2014 roku. Średnia cena produktów sprzedawanych w 2015 oku w aptece wyniosła 17,08 zł (+3,5%), natomiast średnia marża była na poziomie 25,77% (-3,8%).

Źródło: PharmaExpert

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ