Firma badawcza PharmaExpert opublikowała dane dotyczące rynku farmaceutycznego w Polsce. W styczniu 2016 r. wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła blisko 2 566 mln zł, co stanowi wzrost o 0,3 proc. w porównaniu do stycznia 2014 r.

Wartość rynku

o Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 899 mln zł – spadek o 1,6 proc. w porównaniu do stycznia 2015

o Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła 1 087 mln zł i była wyższa o 1,2 proc. w porównaniu do stycznia 2015

o Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła 553 mln zł i wzrosła o 1,5 proc. w porównaniu do stycznia 2015

Apteka

Obrót polskiej statystycznej apteki w styczniu 2016 wyniósł 175,0 tys. zł (w cenach detalicznych brutto), był niższy o 2,0 proc. niż w styczniu 2015 r.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął 29,8 proc., a artość refundacji w styczniu wyniosła prawie 631 mln zł – spadek o 3,4 proc. w porównaniu do stycznia 2015 r.

Ceny

o średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 17,02 zł (wzrost o 2,3 proc. vs styczeń 2015)

o średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 26,81 zł (spadek o 0,8 proc. vs styczeń 2015)

o średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 22,53 zł (wzrost o 2,8 proc. styczeń 2015)

o średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 12,07 zł (wzrost o 4,0 proc. styczeń 2015)

Komentarz:

Dr Jarosław Frąckowiak, prezes PharmaExpert Sp. z o.o.

Rynek farmaceutyczny w styczniu zanotował sprzedaż na poziomie 2 566 mln zł. Wartość sprzedaży rynku w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. wzrosła zaledwie o 8,6 mln zł (+0,3 proc.). Natomiast wobec grudnia 2015 r. sprzedaż zmniejszyła się o blisko 220 mln zł (-7,9 proc.).

W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. wartość sprzedaży spadła w segmencie leków refundowanych o 14,5 mln zł (-1,6 proc.). Natomiast wzrosła w segmentach sprzedaży odręcznej o 12,9 mln zł (+1,2 proc.) oraz dla leków pełnopłatnych realizowanych na recepty o 8,0 mln zł (+1,5 proc.).

W porównaniu do grudnia 2015 r. rynek zmniejszył się o 7,9 proc. Wartość sprzedaży odręcznej była niższa o 40,4 mln zł (-3,6 proc.). Sprzedaż leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 47,7 mln zł (-7,9 proc.), a sprzedaż leków refundowanych spadła aż o 142,6 mln zł (-13,7 proc.) względem poprzedniego miesiąca.

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w styczniu br. wyniosła 25,6 proc. i była niższa o 2,1 proc. (-0,5 pp) od marży w analogicznym okresie 2015 r. Natomiast względem grudnia ub. r. średnia marża w aptece zwiększyła się prawie o 2,0 proc. (+0,5 pp). Średnia cena leku w styczniu wyniosła 17,02 zł i była o 2,9 proc. mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a w porównaniu do średniej ceny ze stycznia ub. r. zwiększyła się o 2,3 proc.

W styczniu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość blisko 631 mln zł, tj. o 3,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2015 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w styczniu 29,8 proc. i był wyższy o 1,3 proc. niż w analogicznym okresie 2015 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane spadło o 1,7 proc.

Prognoza: Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie ponad 30,5 mld zł, to o 2,1 proc. więcej niż w r. 2015. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie niespełna 8,0 mld zł (+1,7 proc.).

Źródło: PharmaExpert

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ