Polska Grupa Farmaceutyczna, największy w Polsce dystrybutor leków i produktów medycznych, wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Obligacje wprowadzone zostały do obrotu na rynku Catalyst 18 lutego 2016 r.

Polska Grupa Farmaceutyczna wyemitowała 100.000 obligacji 5-letnich, każda o wartości 1.000 zł. Obligacje PGF w całości zostały objęte przez instytucje finansowe i trafiają do obrotu wtórnego na Catalyst.

Wypłata odsetek będzie realizowana w oparciu o półroczny zmienny kupon odsetkowy, oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 6m + marża 2,6 p.p. Termin wykupu obligacji ustalono na 24 listopada 2020 r.

– Uplasowanie obligacji wśród inwestorów finansowych potwierdza zasadność prowadzonej przez spółkę polityki rozwoju i zwiększa wiarygodność PGF na rynku – mówi Anna Socha, prezes Polskiej Grupy Farmaceutycznej.

Środki z emisji obligacji przeznaczone zostaną na prowadzenie bieżącej działalności oraz dalszy rozwój Spółki. Program emisji został ustanowiony na łączną kwotę 300 mln zł, umożliwiając przeprowadzenie w przyszłości kolejnych emisji obligacji o wartości do 200 mln zł.

Źródło: PGF

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ