Dwa elbląskie szpitale miejskie zostaną połączone. Głównymi argumentami są: pogarszająca się sytuacja finansowa placówek oraz obowiązek dostosowania pomieszczeń i urządzeń podmiotów leczniczych do nowych standardów określonych rozporządzeniem ministerstwa, których spełnienie będzie wymagane do prowadzenia dalszej działalności leczniczej.

Trzeci bardzo ważny czynnik to przygotowywana mapa potrzeb zdrowotnych w Polsce, uwzględniających specyfikę zdrowotną społeczności lokalnych. Znalezienie się na niej zwiększy, według władz miasta, możliwość pozyskania dla szpitala funduszy unijnych.

Połączenie Szpitala Miejskiego przy ul. Żeromskiego i Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego (dawnego wojskowego) ma ponadto spowodować powstanie silnego podmiotu, który będzie konkurencyjny dla innych szpitali. Tym samym będzie miał szanse na wyższy kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia, co ułatwi pacjentom miejskich szpitali dostęp do usług medycznych.

– Propozycje, które wypracowaliśmy zostały zaopiniowane przez NFZ oraz zewnętrzną firmę konsultingową. Obie opinie potwierdzają zasadność wzmocnienia szpitali poprzez ich połączenie. Co jednak najważniejsze, połączenie to nie spowoduje zwalniania pracowników. Zatrudnienie w zakresie „białego personelu” nie ulegnie zmianie. Wśród kadry pozamedycznej natomiast zmniejszenie etatów odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. Dotyczy to 15,3 etatów – wyjaśnia prezydent Elbląga, Witold Wróblewski.

Źródło: Biuro Prasowe Prezydenta Miasta

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ