Przychody spółki działającej w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej po dwóch miesiącach 2016 r. wzrosły w ujęciu rocznym o prawie 17 proc. – do 3,82 mln zł. Wzrost wynikał głównie ze zwiększenia sprzedaży w segmencie odczynników oraz aparatury.

BioMaxima realizuje również plan w zakresie postępowań przetargowych – nastąpił wzrost wygranych postępowań na początku 2016 r. o ponad 11 proc. Firma prowadzi obecnie rozmowy z zagranicznymi kontrahentami, z którymi nawiązane zostały relacje biznesowe podczas styczniowych targów w Dubaju. W lutym br. wpłynęły pierwsze zamówienia od nowych parterów handlowych z Palestyny oraz Ukrainy. Zarząd wiąże duże nadzieje z nowym dystrybutorem z Kazachstanu, który jest zainteresowany współpracą w zakresie wielu grup produktowych.

Plany dotyczą też transakcji akwizycyjnych firm na rynku polskim oraz rumuńskim, z którymi prowadzone są obecnie rozmowy. W minionym miesiącu BioMaxima złożyła wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 1.2 „Badania i rozwój”, na opracowanie testów do badania lekowrażliwości. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 589 tys. zł i stanowi 75 proc. wartości całego projektu, który ma być realizowany wspólnie z Wydziałem Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie.

Według informacji zarządu, celem planowanego przedsięwzięcia jest stworzenie innowacyjnej, automatycznej technologii produkcji testów do oznaczania lekowrażliwości. Ich wprowadzenie w diagnostyce mikrobiologicznej pozwoli na bardziej racjonalne podejście do antybiotyków, a tym samym na ograniczenie ich stosowania. BioMaxima zamierza wykorzystać swoją pozycję rynkową w zakresie produkcji krążków antybiotykowych do oznaczania lekowrażliwości i aktywnie zagospodarować ten segment, ma on bowiem ogromny potencjał komercyjny, wynikający z masowej grupy ewentualnych nabywców.

– Potencjał rynku polskiego na tego rodzaju testy wynosi ok. 30 mln zł rocznie. W krajach Europy Zachodniej zużycie testów jest kilkakrotnie wyższe niż w Polsce. Liczymy na duży wzrost sprzedaży z tego tytułu po pomyślnym skomercjalizowaniu projektu – mówi Henryk Lewczuk, prezes zarządu BioMaximy.

Źródło: parkiet.com

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ