Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR pt. „Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021”, rynek apteczny w Polsce będzie rozwijał się w tempie 4,8 proc. średniorocznie w latach 2016-2021.

Motorem rynku będą leki stosowane w chorobach krwi i układu krwiotwórczego oraz leki endokrynologiczne. Najbliższe lata upłyną również pod znakiem istotnych zmian prawnych.

Stabilny wzrost rynku w latach 2016-2021

W 2015 r. rynek sprzedaży aptecznej przyspieszył, co było związane z niską bazą w 2014 r. W 2015 r. po raz pierwszy od kilu lat dobrze sprzedawały się również leki Rx, które zanotowały dynamiką wyższą niż produkty OTC – wzrost sprzedaży dla leków refundowanych wyniósł 7 proc., a dla produktów OTC – tylko 2 proc. Wzrost jest wynikiem wprowadzania nowych farmaceutyków na rynek, a także dodawania do list leków refundowanych nowych produktów (np. w lipcu 2015 r. dodano cząsteczkę innowacyjną), co nie zdarza się często. Ogólnie jednak eksperci nie spodziewają się, aby trend wysokiej dynamiki sprzedaży leków refundowanych utrzymał się długo, bowiem na jesieni Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało dalsze naciski na zmniejszenie cen leków wśród producentów – o 85 proc. dla leków innowacyjnych i o 40 proc. dla generycznych.

W pierwszej części prognozowanego okresu (lata 2016-2018) wzrost gospodarczy ustabilizuje się na relatywnie wysokim poziomie (3,4-3,6 proc.), napędzany głównie przez silną konsumpcję gospodarstw domowych i stabilnie rosnące inwestycje, co przyczyni się wydatnie do wzrostu wartości rynku sprzedaży aptecznej leków w Polsce.

Jednocześnie w okresie 2019-2021 oczekuje się spowolnienia gospodarczego, spowodowanego głównie przez malejącą liczbą osób aktywnych zawodowo (negatywny wpływ na konsumpcję) oraz stopniowo domykającą się unijną perspektywą budżetową na lata 2014-2020 (ujemne oddziaływanie na inwestycje), co spowoduje spowolnienie dynamiki rynku do 4,4-4,7 proc.

2016_04_27_grafika_

Leki na układ krwiotwórczy liderem wzrostu

Największymi kategoriami terapeutycznymi na rynku aptecznym w Polsce w 2015 r. były leki stosowane w schorzeniach przewodu pokarmowego i metabolicznych oraz leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Pomimo dużej zapadalności na choroby układu pokarmowego i układu krążenia (w 2014 r. z ich tytułu hospitalizowanych w Polsce było 1,8 mln osób, według danych Państwowego Zakładu Higieny), dynamika wzrostu tych kategorii w 2015 r. była stosunkowo niska, co wynika m.in. z wysokiego nasycenia tych kategorii.

Z tego również powodu, kategorie te będą osiągały stosunkowo niskie wzrosty w latach 2016-2021. Najszybciej rozwijającymi się kategoriami w prognozowanym okresie będą natomiast leki z kategorii „krew i układ krwiotwórczy” oraz „leki hormonalne do stosowania wewnętrznego/endokrynologiczne”.

Bezpłatne leki dla seniorów i nowe zasady refundacji leków sierocych

W najbliższym czasie w Polsce może wejść w życie szereg zmian prawnych, dotyczących zarówno sektora farmaceutycznego i ochrony zdrowia. Ogółem, w lutym 2016 r. w MZ trwały prace na projektami 21 ustaw.

Jeszcze w 2016 r. (we wrześniu) ma wejść w życie program bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób po 75. roku życia. Na liście bezpłatnych produktów mają znaleźć się m.in. leki krążeniowe, leki diuretyczne oraz leki stosowane w chorobach reumatycznych. Bezpłatne mają być również opatrunki i paski stosowane przez osoby chore na cukrzycę. Wydatki Ministerstwa Zdrowia na program mają wynieść 564 mln zł w 2017 r.

Szczepienia i komercjalizacja służby zdrowia

Od stycznia 2017 r. rozszerzony o szczepienie na pneumokoki ma zostać kalendarz obowiązkowych szczepień ochronnych. Szczepienie będzie refundowane dla dzieci w wieku od 2 miesięcy do 19 lat, urodzonych po 31 grudnia 2016 r. (około 370 tys. dzieci rocznie). Również na początku 2017 r. ma zostać wdrożony Narodowy Plan Chorób Rzadkich. Jedną ze zmian będą nowe zasady refundacji leków sierocych – stosowane ma być podejście egalitarne tzn. że przy składaniu wniosku refundacyjnego zamiast analizy ekonomicznej producenci będą zobowiązani do przedstawienia uzasadnienia ceny.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada również ustawę o odwróceniu komercjalizacji placówek ochrony zdrowia SP ZOZ, ustawę o badaniach klinicznych (a także wdrożenie rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego jednolitej procedury uzyskiwania pozwolenia na badania kliniczne we wszystkich krajach UE), likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia oraz reformę podstawowej opieki zdrowotnej.

Na podstawie raportu PMR „Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021”

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ