Zbliża się koniec okresu rozliczeń podatkowych z urzędem skarbowym. W ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć można szereg wydatków ponoszonych w związku z schorzeniami osoby niepełnosprawnej. Wśród nich znalazły się wydatki na leki. Aby to uprawnienie przysługiwało, wydatki na ten cel muszą przekraczać określony pułap i muszą być zalecane przez specjalistów.

Prawo do ulgi na leki mają osoby niepełnosprawne posiadające odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności oraz podatnicy mający na utrzymaniu takie osoby, gdy dochody niepełnosprawnego nie przekraczają kwoty 9 120 zł.

Jeśli chodzi o warunki korzystania z ulgi, należy pamiętać o dolnym progu wydatków. W ramach ulgi można odliczyć jedynie ponoszone z tego tytuły sumy w wysokości stanowiącej różnicę między poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. I tak np. podatnik, który w danym miesiącu zakupił leki za kwotę 250 zł, w rocznym PIT będzie mógł z tego tytułu odliczyć kwotę 150 zł.

Trzeba też mieś na uwadze, że istotna jest wartość zakupionych a nie zużytych w danym miesiącu leków. Dla zoptymalizowania odliczenia warto zatem kupować legi rzadziej, ale w większej ilości i wartości.

Drugim warunkiem skorzystania z odliczenia jest to, aby stosowanie takich leków zalecił lekarz specjalista. W związku z tym odliczeniu mogą podlegać nie tylko leki ściśle związane ze schorzeniem osoby niepełnosprawnej, które było podstawą do wydania oświadczenia o niepełnosprawności, ale także inne, które chory stosuje.

NBie można natomiast automatycznie założyć, że odliczenie przysługuje na wszystkie leki, które stosuje osoba niepełnosprawna. Konieczność ich stosowania stale bądź czasowo musi bowiem potwierdzić lekarz specjalista.

Czytaj więcej: podatki.egospodarka.pl

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ