Polski holding informatyczny Indata rozpoczął badania nad innowacyjnym na skalę światową oprogramowaniem, które przyspieszy proces projektowania leków. Celem programu „Opracowanie narzędzi bioinformatycznych do poszukiwania leków” jest także utworzenie nieakademickiego zespołu o charakterze interdyscyplinarnym z obszarów informatyki, matematyki, chemii, biologii i fizyki.

Projekt o wartości 7,9 mln zł uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prace badawcze nad oprogramowaniem ruszyły w styczniu, a 22 marca Grupa Indata otrzymała potwierdzenie współfinansowania ze środków publicznych. Wysokość dotacji NCBiR wynosi 5,4 mln zł ( 69 proc.).

Zakończenie badań przewidziane jest na drugą połowę 2018 r. Wówczas oprogramowanie trafi do największych na świecie koncernów farmaceutycznych oraz najważniejszych laboratoriów badawczych.

– Fakt otrzymania środków publicznych na realizację naszego projektu pokazuje, jak wysoką wartość społeczną mogą mieć przedsięwzięcia z obszaru bioinformatyki. Rozwiązania, które znacząco mogą ograniczyć nakłady finansowe przeznaczane na poszukiwanie nowych leków, są nie do przecenienia w dobie współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Odebraliśmy już wiele sygnałów świadczących o tym, że efekty naszej pracy są z niecierpliwością wyczekiwane przez rynek farmaceutyczny – mówi Mateusz Szuściak, dyrektor operacyjny Grupy Indata, odpowiedzialny za projekty z zakresu bioinformatyki.

Starzenie się społeczeństw rozwiniętych stanowi jedno z najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych. Zwiększa się częstotliwość występowania i diagnozowania chorób neurologicznych, kardiologicznych czy nowotworów. Konsekwencją jest rosnące zapotrzebowanie na leki, a co za tym idzie – na bardziej wydajne metody ich projektowania.

Początkowe etapy projektowania farmaceutyków opierają się w dużej mierze na analizie olbrzymich zbiorów danych nieustrukturyzowanych (dotyczących właściwości strukturalnych, biologicznych, chemicznych i fizycznych białek oraz małocząsteczkowych związków chemicznych), która wykonywana jest ręcznie przez badaczy. Analiza z wykorzystaniem obecnie dostępnych metod zajmuje kilkanaście tygodni.

Narzędzie, nad którym prowadzi badania Indata, może skrócić ten proces do kilku godzin. Na szybszym opracowaniu farmaceutyków skorzystają przede wszystkim pacjenci. Większa wydajność to również znacznie mniejsze koszty ponoszone przez przemysł farmaceutyczny. Nowe oprogramowanie zmniejszy również koszty eksperymentów i przeszukiwania całych bibliotek danych chemicznych.

Źródłoi: Indata

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ