Polskie szpitale przystępują do budowy nowoczesnego elektronicznego systemu zarządzania danymi medycznymi i ruchem pacjentów. Zgodnie z rządowym programem, samorządy są zobowiązane do informatyzacji szpitali, która musi zakończyć się przed 1 stycznia 2018 r.

Wielkopolska – system wojewódzki

28 szpitali powiatowych zostanie włączonych do systemu informatycznego województwa wielkopolskiego.

– Dla pacjentów informatyzacja placówek to duże ułatwienia. Nie będą musieli biegać z teczkami, z dokumentami. Pacjent leżący w Śremie czy w Gostyniu będzie mógł zostać skonsultowany ze szpitalem klinicznym lub wojewódzkim. Obok ułatwień dla pacjentów są też inne korzyści. Spadną m.in. koszty diagnostyki, która będzie dostępna na kliknięcie, zamiast kosztownych badań w szpitalu – informują członkowie zarządu województwa.

W ostatnich czterech latach zinformatyzowano wszystkie placówki podległe marszałkowi województwa, teraz do sieci włączane są szpitale powiatowe. Projekt będzie kosztował 75 mln zł, z czego większość pieniędzy pochodzi z funduszy unijnych. W tym roku zostaną przeprowadzone wszystkie wymagane procedury, a od 2017 r. planowane są inwestycje.

Kujawy i Pomorze – e-usługi

Szpitale wojewódzkie, uniwersyteckie, powiatowe i miejskie z Kujaw i Pomorza wzięły udział w marszałkowskim projekcie modernizacji szpitalnej infrastruktury teleinformatycznej. Dzięki projektowi szpitale wszystkich szczebli usprawniły zarządzanie danymi i ruchem pacjentów oraz podwyższyły poziom diagnostyki obrazowej.

Realizację projektu rozpoczęto od modernizacji i rozbudowy infrastruktury informatycznej. Zakupiono też urządzenia do diagnostyki obrazowej RTG – cyfrowe rentgeny i przystawki do ucyfrowienia starszych aparatów – co umożliwia szybsze i tańsze wykonywanie badań oraz błyskawiczne przesyłanie ich w systemach informatycznych.

Zmodernizowano ponadto szpitalne systemy informatyczne, które umożliwiają prowadzenie pełnej elektronicznej dokumentacji medycznej. Dzięki temu szpitale mogą ewidencjonować zdarzenia medyczne oraz sprawnie zarządzać ruchem chorych.

Moduł e-zdrowie to część większego projektu ”e-Usługi – e-Organizacji – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”. Wartość tej części to ponad 38 mln zł. Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2014 to 28,5 mln zł.

Podlasie – Portal Pacjenta

Portal Pacjenta został zrealizowany jako element projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, który swym zakresem objął także gruntowne wyposażenie 26 podmiotów leczniczych w zaawansowaną infrastrukturę techniczną oraz ich informatyzację, zarówno w obszarze administracji, jak i wsparcia procesu leczenia.

W ramach prac prowadzonych w projekcie przeprowadzono wdrożenie systemów informatycznych umożliwiających m.in. uruchomienie systemów elektronicznej dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych, bezpieczną komunikację pomiędzy placówkami leczniczymi oraz zbudowaną Platformą Regionalną, w szczególności w zakresie udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ