Pod koniec czerwca firmy farmaceutyczne opublikują informacje o wysokości przekazanych w 2015 r. wynagrodzeń oraz innych świadczeń lekarzom i organizacjom na rynku zdrowia. Lekarze muszą wyrazić jednak zgodę na publikację takich informacji.

Innowacyjne firmy farmaceutyczne w całej Europie w 33 krajach jednocześnie wdrażają samoregulację, która określa zasady udostępniania informacji na temat świadczeń, które przemysł przekazuje przedstawicielom zawodów medycznych i organizacjom ochrony zdrowia w związku ze współpracą.

Upublicznianie informacji o współpracy, wysokości przekazanych wynagrodzeń i innych świadczeń od 1 stycznia 2015 r. jest kluczowym zapisem Kodeksu przejrzystości. Pierwsze informacje firmy farmaceutyczne opublikują pod koniec czerwca br.

Kodeks przejrzystości jest częścią europejskiego projektu, którego celem jest zwiększenie transparentności współpracy innowacyjnych firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym. Został przygotowany przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), którą w Polsce reprezentuje INFARMA. Zapisy Kodeksu wdrażają jednocześnie 33 stowarzyszenia należące do EFPIA i ich firmy członkowskie.

Publikowane będą np. koszty związane z udziałem lekarzy w różnego rodzaju wydarzeniach naukowych, wysokość świadczeń związanych ze sponsoringiem oraz działalnością badawczo-rozwojową, głównie z badaniami klinicznymi. Będą też informacje o umowach, jakie przedstawiciele zawodów medycznych zawierają z przemysłem w zakresie współpracy dotyczącej doradztwa i konsultacji na temat prowadzonych terapii.

Jak zwracają uwagę eksperci, lekarz to zawodód zaufania publicznego i społeczeństwo chce wierzyć, że lekarze są uczciwi i działają dla dobra chorego. Lojalność w stosunku do firmy i pacjenta mogą być ze sobą w konflikcie – lojalność w stosunku do firmy, która np. zapłaci lekarzowi za wykład czy poradę i lojalność w stosunku do chorego, w przypadku którego lekarz zastosowałby inny lek gdyby nie to, że ma zobowiązanie wobec jakiegoś producenta.

TW (źrodło: tvn24bis.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ