Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Airway Medix SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu akcji spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Polska spółka Airway Medix koncentruje się na rozwoju na rynkach zagranicznych. W sierpniu podpisała list Intencyjny z producentem i dystrybutorem produktów związanych z diagnostyką i leczeniem schorzeń układu oddechowego oraz dla oddziałów intensywnej opieki medycznej na terenie Stanów Zjednoczonych.

12 października 2015 r. zawarta została umowa dystrybucyjna z firmą NAN03H z siedzibą w Seulu. Na podstawie umowy Airway Medix ustanowiła NAN03H wyłącznym dystrybutorem produktów spółki na terenie Korei Południowej.

12 listopada 2015 r. podpisano umowę dystrybucyjną z firmą Ambu A/S z siedzibą w Ballerup w Danii. Ambu jest światowym liderem w branży urządzeń i rozwiązań stosowanych w diagnostyce i medycynie ratunkowej. Ambu będzie dystrybutorem rozwiązań Airway Medix na terenie Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Australii.

Airway Medix SA zadebiutował w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w Warszawie 4 kwietnia 2016 r. Firma koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie z zapaleniem płuc, na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ