Janssen, jedna z wiodących globalnych firm innowacyjnych, należąca do grupy Johnson & Johnson, jako jedyna z branży farmaceutycznej została nagrodzona tytułem Etyczna Firma Roku. W ramach konkursu wyłonione zostały firmy prowadzące działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej o etykę i wartości, wykazujące największą aktywność w tym obszarze na tle innych przedsiębiorstw w Polsce.

Jak informuje laureat, wartości i etyka biznesu od dawna są wpisane w DNA firmy i stanowią fundament dla wszystkich podejmowanych działań. Wartości te są realizowane w ramach Credo firmy, które zostało wprowadzone jeszcze w 1943 r. przez Roberta Wood Johnson’a, na dużo wczesnej niż zaczęto posługiwać się pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ważnym obszarem działania firmy jest społeczna odpowiedzialność biznesu i edukacja zdrowotna. Janssen realizuje specjalne programy dostępu do leków przeciwko chorobom pandemicznym, jak HIV/AIDS w krajach o niskich dochodach. Tam, gdzie występują pilne potrzeby zdrowotne, udostępnia część produktów leczniczych w formie pomocy charytatywnej. W 2015 r. firma, współpracując z międzynarodowymi organizacjami zdrowia, rozpoczęła testy kliniczne szczepionki przeciwko wirusowi Ebola.

Jednym z projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanym w Polsce jest program „Powrót do społeczeństwa”, którego celem jest wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy i promocja modelu zatrudnienia wspomaganego, który pomaga chorujących psychicznie w powrocie do aktywności zawodowej.

Firma od lat wspiera także ruch pacjentów i jest m.in. mecenasem programu „Sieć dla zdrowia”, którego celem jest budowa sieci polskich organizacji pacjenckich, umożliwiając wymianę doświadczeń i tworzenie wspólnych projektów, a także podnoszenie kompetencji pacjentów działających w organizacjach pozarządowych.

Firma Janssen jest jedną z wiodących innowacyjnych firm farmaceutycznych. Jej celem jest opracowanie i upowszechnienie najważniejszych terapii w kluczowych obszarach terapeutycznych, ratujących życie milionom pacjentów na całym świecie. Firma została założona 75 lat temu przez wybitnego naukowca dr Paula Janssena, który wraz zespołem odkrył blisko 90 leków. Dziś koncentruje się na 5 kluczowych obszarach terapeutycznych: chorobach metabolicznych oraz chorobach układu sercowo-naczyniowego, chorobach układu immunologicznego, chorobach zakaźnych, onkologii oraz hematoonkologii, chorób układu nerwowego.

Źródło: pb.pl

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ