Helix Polska otrzyma dotację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Środki w wysokości 12,5 mln zł mają zostać przeznaczona na rozwój cząsteczki V-DOS47 – kandydata na lek immunoonkologiczny we wskazaniu raka piersi.

– Dotacja przyczyni się w sposób istotny do przyspieszenia prac badawczo-rozwojowych oraz efektywnego wykorzystania naszych zasobów w rozwoju nowego kandydata na lek dla pacjentek z nowotworami piersi, dla których nie ma obecnie skutecznych metod terapii – powiedział prezes Helix Polska dr Paweł Wiśniewski, cytowany w komunikacie.

V-DOS47 stanowi koniugat przeciwciała i DOS47, skierowany na receptor dla czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGFR2). V-DOS47 jest drugim kandydatem na lek immunoonkologiczny opracowywanym z wykorzystaniem platformy technologicznej DOS47.

– Dofinansowanie umożliwi rozszerzenie portfolio produktów immunoonkologicznych Grupy Helix, oraz pozwoli na kontynuację owocnej pracy z badaczami i klinicystami z Polski – podkreślił prezes Helix BioPharma i przewodniczący rady nadzorczej Helix Polska dr Sven Rohmann, cytowany w komunikacie.

Helix Polska Sp. z o.o. – spółka należąca w całości do Helix BioPharma Corp. – jest firmą badawczą specjalizującą się w rozwoju terapii onkologicznych. Jej głównym celem jest rozwój V-DOS47, leku immunoonkologicznego, modyfikującego mikrośrodowisko nowotworu, do stosowania w leczeniu raka piersi.

Helix BioPharma Corp. jest firmą z branży biofarmaceutycznej specjalizującą się w dziedzinie terapii onkologicznych. Firma aktywnie rozwija innowacyjne produkty stosowane w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych w oparciu o własne zastrzeżone technologie. Inicjatywy firmy Helix w zakresie opracowania leków dotyczą nowatorskiego potencjalnego leku L-DOS47. Akcje spółki Helix są obecnie notowane na giełdach papierów wartościowych w Toronto i Frankfurcie.

Źródło: ISBnews

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ