Największe ośrodki onkologiczne w kraju zawiązały zrzeszenie o nazwie Ogólnopolskie Zrzeszenie Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Chcą wspólnie zabiegać o kompleksową opiekę nad pacjentami i polepszenie sytuacji chorych na raka.

Cele nowego zrzeszenia to: ochrona praw pacjentów, wspieranie równego dostępu do kompleksowej opieki onkologicznej, upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnego leczenia chorób nowotworowych, promocja badań naukowych i współpraca z instytucjami naukowymi oraz organizacjami pacjentów.

– Chcemy działać wspólnie jako środowisko. Powstanie naszego zrzeszenia popierają wszystkie najważniejsze towarzystwa onkologiczne, m.in. Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO) i Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (PTOK), a także Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (PTRO) i Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (PTChO) – mówi dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych i dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii.

Powołanie zrzeszenia jest przede wszystkim odpowiedzią na wyzwania epidemiologiczne i pogarszającą się sytuację finansową centrów onkologii. Choroby nowotworowe to jedno z największych wyzwań społecznych. Szacuje się, że w okresie od 2016 do 2029 r. liczba nowych przypadków nowotworów złośliwych wzrośnie o ponad 18 proc. Tylko w tym roku odnotowanych zostanie ponad 27 tys. nowych przypadków nowotworów złośliwych płuca.

TW

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ