Firma analityczna PharmaExpert podała dane dotyczące polskiego rynku farmaceutycznego. W kwietniu 2016 r. wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym w Polsce wyniosła 2 mld 667 mln zł, co stanowi wzrost o 3,2 proc. w porównaniu do kwietnia 2015 r.

Wartość rynku

o Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1002 mln zł – wzrost o 2,3 proc. w porównaniu do kwietnia 2015

o Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła 1030 mln zł i była wyższa o 3,6 proc. w porównaniu do kwietnia 2015

o Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła 610 mln zł i wzrosła o 4,2 proc. w porównaniu do kwietnia 2015

Apteka

Obrót polskiej statystycznej apteki w kwietniu 2016 r. wyniósł 180,5 tys. zł (w cenach detalicznych brutto), był wyższy o 0,8 proc. niż w kwietniu 2015 r.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął 28,5 proc., a wartość refundacji w kwietniu br. wyniosła blisko 717 mln zł – wzrost o 4,1 proc. w porównaniu do kwietnia 2015 r.

Ceny

o średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 17,40 zł (wzrost o 1,4 proc. vs kwiecień 2015)

o średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,27 zł (spadek o 0,9 proc. vs kwiecień 2015)

o średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 23,09 zł (wzrost o 3,7 proc. kwiecień 2015)

o średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 11,75 zł (wzrost o 1,9 proc. kwiecień 2015)

Komentarz:

Dr Jarosław Frąckowiak, Prezes PharmaExpert Sp. z o.o.:

Rynek farmaceutyczny w kwietniu odnotował sprzedaż na poziomie 2 667 mln zł. Wartość sprzedaży rynku w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. wzrosła o 82 mln zł (+3,2 proc.). Natomiast w zestawieniu z marcem br. sprzedaż zmniejszyła się o 118 mln zł (-4,2 proc.).

W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. wartość sprzedaży wzrosła we wszystkich segmentach rynku. W segmencie sprzedaży odręcznej wzrosła o 35 mln zł (+3,6 proc.). Natomiast segmenty leków na receptę wartościowo wzrosły nieco mniej – segment leków pełnopłatnych zwiększył wartość o 23 mln zł (+4,2 proc.), a segment leków refundowanych był wyższy o 24 mln zł (+2,3 proc.) od sprzedaży z kwietnia 2015 r.

W stosunku do marca br. rynek zmniejszył się o 4,2 proc. Wartość sprzedaży odręcznej była niższa o 119 mln zł (-10,4 proc.), a sprzedaż leków pełnopłatnych była mniejsza o 9,6 mln zł (-1,5 proc.). Natomiast sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 2,8 mln zł (+0,3 proc.) względem poprzedniego miesiąca.

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w kwietniu br. wyniosła blisko 25,6 proc. i była niższa o 1,2 proc. (-0,3 pp) od marży w analogicznym okresie 2015 r. Natomiast względem marca br. średnia marża w aptece zmniejszyła się o 0,3 proc. (-0,1 pp). Średnia cena leku w kwietniu wyniosła 17,40 zł i była o 1,1 proc. większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z kwietnia ub. r. zwiększyła się o 1,4 proc.

W kwietniu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość blisko 717 mln zł, tj. o 4,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w kwietniu 28,5 proc. i był niższy o 1,2 proc. niż w analogicznym okresie 2015 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane spadło o 1,6 proc.

Prognoza: Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie blisko 30,9 mld zł, to o 3,3 proc. więcej niż w r. 2015. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie prawie 8,0 mld zł (+1,6 proc.).

Źródło: PharmaExpert

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ