Na prywatne leczenie z domowych budżetów Polacy wydali w ubiegłym roku 26,7 mld zł. To o 1,7 mld zł więcej niż w 2014 r. Przeciętny miesięczny wydatek z prywatnej kieszeni na zdrowie przypadający na jedną osobę wyniósł w ubiegłym roku prawie 58 zł i był wyższy niż w roku poprzednim o 6,8 proc. Po uwzględnieniu liczby ludności okazuje się, że łącznie na ten cel przeznaczyliśmy prawie 27 mld zł.

Eksperci tłumaczą wzrost wydatków przede wszystkim zwiększeniem dochodów Polaków. Jak podał GUS, w ubiegłym roku przeciętny dochód gospodarstw domowych w przeliczeniu na osobę (obejmujący nie tylko wynagrodzenia, ale także wszystkie inne dochody, na przykład z lokat czy najmu mieszkań) zwiększył się realnie o 4,3 proc., podczas gdy rok wcześniej wzrósł o 3,2 proc.

Jesteśmy zmuszeni coraz częściej sięgać do własnej kieszeni, ponieważ fundusze publiczne na ochronę zdrowia są coraz mniejsze. Kwoty, jakie przeznaczamy na ten cel w relacji do PKB, sytuują nas na końcu listy krajów Unii Europejskiej. Z dostępnych danych wynika, że w 2013 r. w całych bieżących wydatkach na ochronę zdrowia wydatki publiczne stanowiły 4,5 proc. PKB, a w starych krajach Wspólnoty były 2–3 razy wyższe.

Źródło: gazetaprawna.pl

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ