W I kwartale 2016 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły 284 postępowania kontrolne w aptekach, z czego 243 kontrole zakończyły się przekazaniem zaleceń pokontrolnych. W 62 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych.

Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (147 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (75 postępowań).

NFZ stwierdził takie nieprawidłowości, jak:

– realizacja recept pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym: brak podpisu, pieczątki przy zaordynowanych lekach bądź naniesionych poprawkach, brak lub błędna data wystawienia recepty, brak identyfikatora płatnika lub błędny wpis, brak pieczęci świadczeniodawcy, nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków;

– niepełne lub nieprawidłowe dane apteki, niepełne określenie produktów leczniczych, dawek, wielkości opakowania itp., przekazywane do raportów statystycznych do NFZ;

– brak informacji o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece, a w tym realizacja recept przez osobę niefigurującą w ewidencji personelu czy brak farmaceuty w godzinach czynności apteki, brak informacji o zawarciu umowy na realizację recept.

Czytaj więcej

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ