Związek Powiatów Polskich domaga się podjęcia działań na rzecz poprawy sytuacji finansowej szpitali powiatowych i sprzeciwia się współfinansowaniu przez powiaty świadczeń gwarantowanych.

Zdaniem ZPP, szpitale powiatowe odgrywają szczególną rolę w zapewnianiu właściwego poziomu ochrony zdrowia wspólnot lokalnych. Jak czytamy w stanowisku związku, działania podejmowane w ostatnich latach przez ministrów zdrowia oraz prezesów Narodowego Funduszu Zdrowia doprowadziły do pogorszenia sytuacji finansowej zarówno podmiotów leczniczych oraz jednostek samorządu terytorialnego prowadzących te podmioty.

Korporacja wymienia tu m.in. niezwiększanie ogólnej wartości kontraktów, niezwiększanie wartości punktu rozliczeniowego świadczeń w opiece szpitalnej finansowanych ze środków publicznych, problemy z uzyskaniem przez szpitale środków z tytułu nadwykonań czy niejasne zasady finansowania podwyżek dla pielęgniarek.

Według ZPP przedstawiony przez resort zdrowia projekt ustawy o działalności leczniczej jest próbą przerzucania na jednostki samorządu terytorialnego, a tym samym wspólnoty lokalne i poszczególnych obywateli, skutków nieracjonalnego zarządzania środkami publicznymi przeznaczonymi na finansowanie opieki zdrowotnej.

„Zamiast podjąć działania ukierunkowane na usunięcie przyczyn problemów, resort proponuje ograniczenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego do dysponowania własnym majątkiem służącym udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej oraz w praktyce uniemożliwia pozyskanie inwestorów celem dofinansowania inwestycji w szpitalach” – czytamy w stanowisku podjętym po XX Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich.

Takie zmiany mogą być – zdaniem ZPP – zaakceptowane jedynie w przypadku jednoczesnego zagwarantowania odpowiednich środków budżetowych powiatom, a taka zmiana nie jest na razie proponowana.

„Jak wynika z ostatniej informacji o wynikach kontroli NIK poświęconej realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2014 r. możliwe jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz uszczelnienia systemu m.in. poprzez wprowadzenie autoryzacji wykonania świadczeń przez pacjenta, czy weryfikację osób uprawnionych do świadczeń. W 2014 r. wydatkowano blisko 350 mln zł na sfinansowanie opieki POZ dla osób, których tytułu do ubezpieczenia nie można było potwierdzić” – stwierdza się w stanowisku.

ZPP podkreśla w stanowisku, że w obecnej sytuacji finansów samorządowych możliwość finansowania świadczeń gwarantowanych przez jednostki samorządu lokalnego „będzie fikcją dającą co najwyżej władzom centralnym usprawiedliwienie do niefinansowania na właściwym poziomie świadczeń gwarantowanych”.

Źródło: ZPP

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ