Wyroby medyczne wydawane na receptę oraz stosowane w ramach świadczeń gwarantowanych będą refundowane na takich samych zasadach jak leki – zakłada projekt resortu zdrowia. Pacjenci będą też mogli dopłacić, jeśli zechcą mieć dostęp do preferowanego wyrobu.

Producenci będą zgłaszać swoje produkty, wnioskując o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu. W trakcie negocjacji zostanie ustalona cena urzędowa, następnie zostanie stworzona grupa limitowa i określona wysokość limitu finansowania przez NFZ. Powyżej tego limitu pacjent dopłaci we własnym zakresie.

Pacjent wybiera – z dopłatą

Ponadto wprowadzony ma być się nowy mechanizm finansowania i rozliczania kosztów wyrobów medycznych stosowanych w ramach świadczeń gwarantowanych. Z taryfy świadczeń wyodrębniony zostanie koszt wyrobu medycznego – fundusz zapłaci więc za sam zabieg, bez kosztów wyrobu. Natomiast wyrób medyczny będzie refundowany osobno.

Obecnie, jeżeli pacjent potrzebuje innego wyrobu, niż ten finansowany przez NFZ, jest zmuszony ponieść całość kosztu w komercyjnej placówce. Planowane rozwiązania umożliwią pacjentom dokonywanie dopłat w sytuacji, gdy podczas korzystania ze świadczeń finansowanych przez NFZ będą chcieli mieć dostęp do wybranego przez siebie wyrobu medycznego, nieobjętego publicznym finansowaniem.

W ocenie resortu na dostępność do wyrobów medycznych najistotniejszy wpływ ma wysokość odpłatności pacjenta. Z kolei wytwórcy chcą, by ich produkty były objęte refundacją, gdyż gwarantuje to zwiększony, w stosunku do wolnego rynku, stabilny przychód.

Zawyżane ceny

Z kontroli przeprowadzanych przez NZF wynika, że ceny wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie są zawyżane w sytuacjach, gdy są one objęte finansowaniem ze środków publicznych. Kontrola przeprowadzana w 2011 r. wskazała w niektórych przypadkach marże przekraczające 1000 proc.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że zdarza się, iż w kontraktach z NFZ świadczeniodawcy zgłaszają ceny jednostkowe za materiały absorpcyjne znacznie przewyższające ceny, zarówno zalecane przez producenta, jak i dostępne na wolnym rynku (np. cena detaliczna sztuki pieluchomajtek zalecana przez jednego z wiodących wytwórców wynosiła 2,32 zł; cena w sklepie internetowym – 1,80 zł, natomiast cena w kontrakcie w jednym z oddziałów NFZ – 10 zł). Zdarza się też, że sklep zaopatrzenia medycznego oferuje ten sam wyrób medyczny w dwóch cenach: dla pacjentów posiadających zlecenie cena jest wyższa niż cena tego wyrobu dostępnego bez refundacji.

Źródło: PAP

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ