Ponad 1/4 Polaków cierpi na otyłość. Znajdujemy się w pierwszej 5. najbardziej otyłych społeczeństw Europy, a w ciągu ostatnich dwóch lat wskaźnik naszej otyłości wzrósł o ponad 2 proc.

Aż 25,2 proc. populacji Polski jest otyła, to o 2,9 proc. więcej niż średnia w Europie, która wynosi 22,3 proc. – wynika z najnowszej edycji Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego, opracowanego przez Economist Intelligence Unit (EIU) na zlecenie firmy DuPont.

Pod względem odsetka osób otyłych Polska wyprzedza Rosję, w której na otyłość cierpi 24,1 proc. społeczeństwa, a także Białoruś (23,4), Niemcy i Ukrainę (20,1 proc. osób otyłych w obu krajach). Spośród sąsiednich narodów od Polaków bardziej otyli są tylko Czesi (26,8 proc.) i Słowacy (25,7 proc.).

Otyłość stanowi największy problem w Wielkiej Brytanii, gdzie cierpi na nią aż 28,1 proc. społeczeństwa. Najszczuplejszymi Europejczykami są natomiast Austriacy, bo problem dotyczy tylko 18,4 proc. z nich. Poniżej średniej europejskiej w zakresie otyłości plasują się również Duńczycy (19,3 proc.) i Szwajcarzy (po 19,4 proc.).

W skali świata najwyższy odsetek osób otyłych mieszka w państwach Rady Współpracy Zatoki Perskiej (Katar, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Arabia Saudyjska, Oman). Drastyczne zmiany zwyczajów żywieniowych w ostatnich dekadach spowodowały, że 36,7 proc. tamtejszej populacji zmaga się z otyłością. Podobny problem dotyka Stany Zjednoczone (33,7 proc.), Jordanię (30,5 proc.) i Turcję (29,5 proc.). Z kolei najniższy odsetek osób otyłych, jeśli chodzi o kraje rozwinięte, mieszka w Japonii (3,3 proc.).

IndeksDuPont

Poziom otyłości określany jest jako proc. populacji powyżej 20 roku życia, która jest otyła. Otyłość rozumiana tu jest jako poziom masy ciała na osobę zależnie od wieku (Body Mass Index – BMI) wynoszący powyżej 30.

Obecnie otyłość należy do największych wyzwań globalnych XXI wieku. Dlatego została włączona do Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego w 2014 r., jako jeden z dwóch nowych czynników pomiaru, obok poziomu strat żywności. Poziom otyłości jest określany jest jako procent populacji powyżej 20 roku życia, która jest otyła. Otyłość rozumiana tu jest jako poziom masy ciała na osobę zależnie od wieku (Body Mass Index – BMI) wynoszący powyżej 30. Wskaźnik ten przekłada się pośrednio na bezpieczeństwo żywnościowe określając dostęp ludności do wystarczającej ilości żywności bogatej w składniki odżywcze.

Patrz ranking

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ