Bardzo dobrym okresem dla sprzedaży suplementów diety był rok 2015. Według PMR, sprzedaż suplementów diety w aptekach i poza nimi, uwzględniając sprzedaż przez internet, osiągnęła wartość 3,5 mld zł w cenach detalicznych, rosnąc o 6 proc. w stosunku do poprzedniego roku. W 2016 r. rynek zwiększył się o 10 proc.

Optymistyczne prognozy

W latach 2017-2021 dynamiki nie będą jednak już tak wysokie jak wzrost szacowany na ten okres utrzymają się na poziomie ok. 7 proc. rocznie. Spowodowane to będzie z utrudnieniami w działalności na tym rynku – ograniczeniami w reklamie, oznakowaniu suplementów diety, weryfikacji listy oświadczeń z listy UE, tzw. pending, oraz efektem wysokiej bazy. Dlatego też prognoza po 2017 r. jest bardziej wyważona niż dla roku 2016.

Na rozwój rynku pozytywnie wpływać będą z kolei czynniki makroekonomiczne. W pierwszej części prognozowanego okresu (lata 2016-2017) wzrost gospodarczy ustabilizuje się na relatywnie wysokim poziomie (3,6-3,7 proc.), napędzany głównie przez silną konsumpcję gospodarstw domowych i stabilnie rosnące inwestycje. Zwłaszcza zwiększająca się konsumpcja, wspierana przez szybko rosnące płace, wraz z rosnącą inflacją (w 2019 r. powinna zbliżyć się do 2,2 proc.) oraz domykającą się luką popytową, przyczynią się do wzrostu wartości rynku suplementów diety w Polsce. Jednocześnie w horyzoncie prognozy oczekuje się niewielkiego spowolnienia wzrostu gospodarczego, obniżenia tempa wzrostu konsumpcji, zmniejszającej się liczby osób zatrudnionych oraz spadku liczby ludności ogółem w Polsce, przez co tempo wzrostu w wartości rynku również spowolni.

2016_06_15_graph_01

Przejęcia nadal prawdopodobne

Spośród firm obecnych na rynku suplementów diety w Polsce aż 70 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że w najbliższych 12 miesiącach może dojść do wydarzeń mających na celu konsolidację rynku. W opinii PMR jest to prawdopodobny scenariusz, ponieważ rynek producentów i dystrybutorów suplementów diety jest w Polsce wciąż jeszcze bardzo rozdrobniony. Często występują na nim małe podmioty mające w ofercie zaledwie kilka produktów, które mogą być atrakcyjna dla większych firm.

Warto wspomnieć również, że fuzje i przejęcia polegają bardzo często na przejmowaniu samych marek produktowych, a nie całych spółek, ponieważ istnieje wiele firm, dla których suplementy diety są tylko częścią oferty.

2016_06_15_graph_02Na podstawie raportu PMR: Rynek suplementów diety w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ