Co czwarty mieszkaniec województwa łódzkiego ocenia swoje zdrowie jako „takie sobie”, a co siódmy jako „złe” lub „bardzo złe”. Inne odczucia na temat stanu własnego zdrowia mają osoby zamieszkujące Wielkopolskę – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Jak wynika z analizy GUS, w ciągu ostatnich pięciu lat subiektywna ocena stanu zdrowia mieszkańców Polski nieznacznie się poprawiła. O ile w 2009 r. ponad 34 proc. badanych oceniało swoje zdrowie poniżej poziomu dobrego (tj. jako „takie sobie”, „złe” lub „bardzo złe”), to pod koniec 2014 r. takie opinie formułowało mniej niż 33 proc. ludności Polski.

Wyniki badania wskazują, że prawie co czwarty mieszkaniec Polski ocenił swoje zdrowie jako bardzo dobre, blisko co drugi – jako dobre, co piąty – jako takie sobie (ani dobre ani złe) i tylko co dziesiąty jako złe lub bardzo złe.

W porównaniu do badania z 2009 r. zmniejszył się odsetek osób oceniających swoje zdrowie jako takie sobie lub złe. Natomiast powiększyła się nieznacznie grupa osób oceniających swoje zdrowie jako bardzo złe, choć z drugiej strony wzrósł odsetek osób z bardzo dobrą i dobrą oceną swojego zdrowia.

Poprawa stanu zdrowia dotyczyła zarówno mieszkańców miast, jak i wsi, przy czym była ona wyraźniejsza na wsi. W 2014 r. na wsi niespełna 32 proc. badanych stwierdziło, że ich zdrowie nie jest dobre, podczas gdy w miastach niespełna 34 proc.

GUS sprawdził również, jak oceniają zdrowie mieszkańcy poszczególnych regionów i porównał je do odpowiedzi udzielonych w badaniu w 2009 r.

GUS-zdrowie

W pięciu województwach badani nie spostrzegli poprawy swojego stanu zdrowia, z tego w dwóch, tj. łódzkim i pomorskim nastąpiło nieznaczne pogorszenie ocen. W województwie łódzkim, lubuskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim w porównaniu z poprzednim badaniem znacznie mniej osób oceniło swoje zdrowie jako bardzo dobre.

Natomiast w zachodniopomorskim wyraźnie więcej osób zadeklarowało gorsze oceny stanu zdrowia. Zmniejszył się również odsetek osób oceniających swoje zdrowie jako dobre lub takie sobie.

Najgorzej ocenili swoje zdrowie mieszkańcy województwa łódzkiego – co czwarty mieszkaniec tego województwa ocenił je jako takie sobie (ani dobre, ani złe), zaś co siódmy – jako złe lub bardzo złe. Natomiast najlepiej swoje zdrowie ocenili mieszkańcy województwa wielkopolskiego – tylko co czternasty, że ma zły lub bardzo zły stan zdrowia, czyli dwukrotnie rzadziej niż u mieszkańców województwa łódzkiego.

Źródło: Stan Zdrowia Ludności Polski w 2014 r., GUS / Serwis Samorządowy PAP

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ