Aż połowa bakterii wywołujących infekcje pooperacyjne w USA jest już oporna na antybiotyki – wykazał najnowszy raport opublikowany przez „Lancet”. Główny autor opracowania, prof. Ramanan Laxminarayan, dyrektor Centre for Disease Dynamics, Economics and Policy w Waszyngtonie, twierdzi, że do najgroźniejszych powikłań bakteryjnych dochodzi po operacjach jelita grubego oraz wymiany stawu biodrowego.

Z raportu wynika, że z opornością na antybiotyki poza chirurgami coraz częściej spotykają się również chemioterapeuci. Występuje ona u co czwartego chorego poddanego chemioterapii, najczęściej leczonego z powodu nowotworów. Chemioterapia osłabia odporność chorego, dlatego jest on szczególnie wrażliwy na wszelkie infekcje.

Oporność na bakterie nie oznacza jednak, że chorych nie udaje się skutecznie leczyć. Lekarze zwykle znajdują antybiotyk, który u danego pacjenta jest skuteczny. Leczenie trwa jednak znacznie dłużej i jest bardziej kosztowne. Niestety, zdarza się również, że część pacjentów nie udaje się uratować.

Raport wylicza, że dalszy spadek skuteczności antybiotyków o 30 proc. tylko w Stanach Zjednoczonych spowodowałby wzrost zachorowań na zakażenia bakteryjne oporne na antybiotyki o 120 tys. rocznie. Jednocześnie roczna liczba zgonów z tego powodu zwiększyłaby się o 6 tys.

Prof. Laxminarayan podkreśla, że narastająca oporność bakterii na stosowane antybiotyki jest zagrożeniem dla dalszego rozwoju nowoczesnej medycyny. Zwraca uwagę, że na skutek starzenia się społeczeństw trzeba będzie wykonywać coraz więcej operacji. Jednocześnie coraz więcej będzie opornych na antybiotyki zakażeń bakteryjnych.

Według raportu, oporne na antybiotyki zakażenia bakteryjne w krajach rozwijających się najczęściej występują u niemowląt i małych dzieci, z kolei w państwach uprzemysłowionych zwykle atakują ludzi starszych.

Prezes Microbiology Society prof. Nigel Brown z Wielkiej Brytanii ostrzega w wypowiedzi dla „BBC News”, że z powodu narastającego zagrożenia opornymi na antybiotyki zakażeniami bakteryjnymi, trzeba będzie ograniczać wykonywanie niektórych operacji. Jego zdaniem, dotyczyć to może operacji wymiany stawu biodrowego oraz zabiegów cesarskiego cięcia.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w Europie każdego roku zdarza się 400 tys. infekcji bakteryjnych opornych na kilka antybiotyków, z których 25 tys. kończy się zgonem.

Źródło: PAP

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ