Warszawskie i podwarszawskie szpitale czekają modernizacje oddziałów, a także zakup specjalistycznego sprzętu. Inwestycje będą możliwe dzięki dodatkowym środkom z budżetu województwa mazowieckiego. Łącznie do mazowieckich szpitali trafi 18,5 mln zł.

Z tej puli 8,2 mln zł zostanie przeznaczone na prace w szpitalach zlokalizowanych w Warszawie i okolicach. Ponad 4,3 mln zł dostanie szpital bródnowski, który planuje modernizację oddziału położniczego i neonatologicznego. Kolejne 3,5 mln zł ma zasilić budżet szpitala w 2017 r. Zakres prac będzie obejmował m.in. modernizację instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, niskoprądowej, sanitarnej, gazów medycznych oraz instalacje wentylacyjne. Zoptymalizowana zostanie także powierzchnia oddziału, co przełoży się na przyjmowanie większej liczby pacjentów.

Poza oddziałem położniczym i neonatologicznym planowana jest również modernizacja oddziału chirurgii. Ma on zostać dostosowany do obowiązujących przepisów prawa. Na ten cel w tym roku przeznaczony zostanie milion złotych, a kolejne 600 tys. zł zaplanowano na 2017 r.

Szpital dziecięcy przy ul. Niekłańskiej wyremontuje natomiast dach jednego z budynków. Na ten cel otrzyma 800 tys. zł.

Kolejnych blisko 450 tys. zł trafi do Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer. Szpital planuje wykonanie prac termomodernizacyjnych, modernizację węzła centralnego ogrzewania oraz wymianę instalacji i grzejników.

Wsparcie trafi także do otwockiego oddziału szpitala w Zagórzu. Szpital otrzyma 250 tys. zł na modernizację przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Dziekanowie Leśnym otrzyma 850 tys. zł na zakup aparatury medycznej. Dodatkowe środki pozwolą także na wymianę i uzupełnienie sprzętu w szpitalu zakaźnym w Warszawie. Szpital otrzyma na ten cel 150 tys. zł.

Kolejne 220 tys. zł zostaną przeznaczone na zakup aparatury medycznej dla szpitala kolejowego w Pruszkowie.

Wsparcie (80 tys. zł) otrzyma także Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS w Warszawie. Dzięki tym środkom placówka zakupi system kardiomonitorów z centralą na potrzeby zakładu operacyjno-zabiegowego oraz system kardiomonitorów z centralą na potrzeby odcinka kariologicznego zakładu chorób wewnętrznych.

Siedlecki szpital przeprowadzi gruntowny remont oddziału położniczo-ginekologicznego i neonatologicznego. W tym roku placówka otrzyma na ten cel ponad 5,7 mln zł. Kolejne 2,2 mln zł są zaplanowane na 2017 r.

Planowana w ciechanowskim szpitalu inwestycja obejmie z kolei przebudowę wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na ten cel placówka otrzyma 900 tys. zł. Kolejne 212 tys. zł przeznaczy na zakup i wymianę lampy RTG oraz generatora wysokiego napięcia w tomografie komputerowym.

Źródło: portalsamorzadowy.pl

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ