Firma analityczna PharmaExpert podała dane dotyczące polskiego rynku farmaceutycznego. W czerwcu 2016 r. wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła 2.527 mln zł, co stanowi wzrost o 7,3 proc. w porównaniu do czerwca 2015 r.

Wartość rynku

o Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 983 mln zł – wzrost 5,9 proc. w porównaniu do czerwca 2015

o Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła 944 mln zł i była wyższa o 8,2 proc. w porównaniu do czerwca 2015

o Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła 584 mln zł i wzrosła o 8,8 proc. w porównaniu do czerwca 2015

Apteka

Obrót polskiej statystycznej apteki w czerwcu 2016 r. wyniósł 170 tys. zł (w cenach detalicznych brutto), był wyższy prawie o 4,0 proc. niż w czerwcu 2015 r.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął 30,5 proc., a wartość refundacji w czerwcu wyniosła blisko 683 mln zł – wzrost o 6,0 proc. w porównaniu do czerwca 2015 r.

Ceny

o średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 18,20 zł (wzrost o 6,4 vs czerwiec 2015)

o średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,55 zł (spadek o 0,6 proc. vs czerwiec 2015)

o średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 23,46 zł (wzrost o 4,1 proc. czerwiec 2015)

o średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 12,26 zł (wzrost o 9,9 proc. czerwiec 2015)

Komentarz

Dr Jarosław Frąckowiak, prezes PharmaExpert Sp. z o.o.:

Rynek farmaceutyczny w czerwcu zanotował sprzedaż na poziomie 2 527 mln zł. Wartość sprzedaży rynku w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. wzrosła o 172 mln zł (+7,3 proc.). Natomiast wobec maja br. sprzedaż zwiększyła się o 97 mln zł (+4,0 proc.).

W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. wartość sprzedaży wzrosła we wszystkich segmentach rynku. Najwięcej wzrosła w segmencie sprzedaży odręcznej, bo ponad 71 mln zł (+8,2 proc.). Segment leków na receptę refundowaną zwiększył się o ponad 55 mln zł (+5,9 proc.), a segment leków pełnopłatnych był wyższy o 47 mln zł (+8,8 proc.) od sprzedaży z czerwca 2015 r.

W porównaniu do maja br. rynek zwiększył się prawie o 4,0 proc. Wartość leków refundowanych była wyższa o 82 mln zł (+9,1 proc.), a leków pełnopłatnych na receptę wzrosła ponad 29 mln zł (+5,3 proc.). Jedynie sprzedaż odręczna zanotowała spadek, była niższa o 14 mln zł (-1,5 proc.) względem poprzedniego miesiąca.

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w czerwcu br. wyniosła blisko 25,2 proc. i była niższa o 2,1 proc. (-0,5 pp) od marży w analogicznym okresie 2015 r. Natomiast względem maja br. średnia marża w aptece wzrosła zaledwie o 0,1 proc. (+0,01 pp). Średnia cena leku w czerwcu wyniosła 18,20 zł i była o 1,1 proc. większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z czerwca ub.r. zwiększyła się o 6,4 proc.

W czerwcu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość blisko 683 mln zł, tj. o 6,0 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w maju 30,5 proc. i był mniejszy zaledwie o 0,04 proc. niż w analogicznym okresie 2015 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 0,1 proc.

Prognoza: Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie blisko 31,1 mld zł, to o 3,9 proc. więcej niż w roku 2015. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie powyżej 8,0 mld zł (+2,3 proc.).

Źródło: PharmaExpert

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ