Tylko 3 proc. firm badanych w Polsce ma w pełni wdrożoną strategię promocji zdrowia. Dla porównania na świecie strategię taką realizuje 29 proc. firm. W Polsce pojedyncze inicjatywy w tym kierunku deklaruje 43 proc. przedsiębiorstw.

Corporate wellness to trend, który wpisuje się w ideę dbałości o zdrowie pracowników. Kreatywna polityka prozdrowotna sprawia, że pracownicy wykazują się większym zadowoleniem i zaangażowaniem.

Udział w globalnym badaniu corporate wellness na świecie wzięło 1041 firm z 37 krajów. Badanie przeprowadziła po raz szósty firma Buck Consultants (USA). Raport po raz pierwszy zawiera szczegółową analizę 60 firm z Polski, które zatrudniają w większości (82 proc) poniżej 500 pracowników. Ich profil działalności jest bardzo zróżnicowany (m.in. produkcja, handel, usługi).

Według raportu do podstawowych zagrożeń zdrowotnych w Polsce zalicza się niski poziom aktywności fizycznej, stres oraz nieodpowiednie odżywianie. To prowadzi do otyłości i innych problemów zdrowotnych.

Wśród negatywnych czynników znacznie obniżających efektywność pracy wymienia się brak równowagi między życiem osobistym a zawodowym oraz depresję. Prowadzą one często do chorób, które wiążą się z dużymi kosztami dla pracodawców.

Jako największe bariery do zaangażowania się w program promocji zdrowia polscy pracownicy wskazują:

– brak wystarczającej ilości czasu na uczestnictwo w programach promocji zdrowia i wellness oraz zmianę nawyków zdrowotnych (74 proc.),

– trudności ze znalezieniem osobistej motywacji do długoterminowej zmiany nawyków związanych ze stylem życia (54 proc.),

– brak indywidualnego podejścia do poszczególnych pracowników przy tworzeniu programów (51 proc.),

– ogólny sceptycyzm odnośnie wpływu programów na poprawę zdrowia (41 proc.),

– obawa o dostęp pracodawcy do osobistych wyników zdrowia (15 proc.).

Źródło: pulshr.pl

Print Friendly, PDF & Email

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ