Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zaprezentował w rządzie stan prac nad pakietem regulacji dotyczących reformy służby zdrowia oraz harmonogram realizacji tych zmian.

Zgodnie z zapowiedziami ministra Radziwiłła duża reforma organizacyjna służby zdrowia ma doprowadzić do przejścia z systemu ubezpieczenia zdrowotnego do systemu, który obejmie wszystkie osoby w Polsce opieką medyczną jako uprawnieniem obywatelskim.

Resort zapowiada także likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia i przebudowę instytucji odpowiedzialnej za organizację płacenia za służbę zdrowia. NFZ zostanie zastąpiony państwowym funduszem celowym, będącym gwarantowaną częścią w budżecie państwa. Środkami na ochronę zdrowia na poziomie centralnym administrować ma minister zdrowia, a na poziomie regionalnym – agendy przy wojewodach.

Zmiany zakładają wprowadzenie opieki koordynowanej i tym samym reformę sposobu płacenia za świadczenia zdrowotne (tak, by finansowane były nie pojedyncze świadczenia, ale opieka skoordynowana). Obecnie prowadzony jest już pilotaż takiej opieki nad kobietą ciężarną, w ramach którego nie szuka ona poszczególnych usług medycznych, tylko dostaje ofertę pełnej opieki.

Nastąpić ma stopniowy, gwarantowany ustawą wzrost publicznych nakładów na ochronę zdrowia. Resort chce, aby na finansowanie służby zdrowia przeznaczano 6 proc. PKB. Podstawą rocznego planowania budżetu, z którego finansowana będzie ochrona zdrowia, będą średniookresowe ramy budżetowe.

Celem reformy będzie wdrożenie mechanizmów prowadzenia i koordynacji odpowiedzialnej polityki budżetowej, wykraczającej poza horyzont jednego roku budżetowego, a także instrumentów zapewniających efektywną alokację środków publicznych w kolejnych budżetach – informuje biuro prasowe ministerstwa finansów.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ