Trwa ekspansja grupy EMC Instytut Medyczny, która kupiła 100 proc. udziałów spółki Q-Med z Oleśnicy i 100 proc. udziałów spółki CM Medyk z Wrocławia działających pod marką Aktywne Centrum Zdrowia.

Przypomnijmy, że kilka dni temu podpisana została umowa kupna przez EMC siedmiu przychodni specjalistycznych należących do grupy Aktywne Centrum Zdrowia. 100 proc. akcji ich właściciela – spółki NZOZ Zawidawie ma zostać kupione za 15,9 mln zł minus wartość długu netto lecznic, który na koniec lipca wynosił 1,27 mln zł. (ACZ), podała spółka.

„Na mocy umowy inwestycyjnej – umowy zbycia udziałów emitent nabył od MED-ART 100% udziałów spółki Q-Med, za cenę w kwocie 7 700 000 zł skorygowaną o wartość długu netto spółki Q-Med na dzień 31 lipca 2016 r. Wartość długu netto szacowanego na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 1 028 823 zł i podwyższa o tę kwotę wartość zapłaconej ceny, gdzie dług netto to suma zobowiązań oprocentowanych z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług pomniejszona o sumę należności krótkoterminowych oraz wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych według stanu na dzień 31 lipca 2016 r.” – podano w komunikacie.

Spółka poinformowała również również, że 100 proc. udziałów w fimie CM Medyk nabyła od spółki WG Corp. za cenę w kwocie 1 400 000 zł skorygowaną o wartość długu netto spółki CM Medyk na dzień 31 lipca 2016 r. Wartość długu netto szacowanego na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 136 159 zł i podwyższa o tę kwotę wartość zapłaconej ceny, podano także.

Większościowym akcjonariuszem EMC jest fundusz Penta, który kontroluje 70,6 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Pakiet zapewniający 28,3 proc. głosów ma też TFI PZU. Główną działalnością grupy kapitałowej jest świadczenie usług medycznych, które są wykonywane w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie. Giełdowa spółka prowadzi już w całym kraju 10 szpitali i 19 przychodni. Blisko 90 proc. przychodów pochodzi z kontraktów z NFZ. W portfelu Penty, w segmencie ochrony zdrowia, znajduje się natomiast działająca na Słowacji sieć przychodni (ProCare) oraz szpitali (Svet zdravia), a także funkcjonujące w Polsce i Czechach apteki Dr. Max.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ