Notowana na rynku NewConnect spółka BioMaxima, działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, podpisała umowę inwestycyjną z Biocorp Polska, dotyczącą połączenia obu firm, w którym BioMaxima jest stroną przejmującą.

W ramach transakcji udziałowcy Biocorp Polska otrzymają 690 tys. akcji BioMaximy w zamian za 100 proc. posiadanych przez nich udziałów w Biocorp Polska oraz dopłatę w wysokości 0,20 zł na jedną nowo utworzoną akcję, czyli łącznie 138 tys. zł. Wspólnicy Biocorp zobowiązują się do nie sprzedawania akcji BioMaximy w ciągu 18 miesięcy od daty połączenia spółek.

Jak informuje prezes Henryk Lewczuk, fuzja przyniesie oszczędności finansowe oraz polepszy organizację pracy. BioMaxima będzie miała specjalizację w produkcji mikrobiologii. Według szacunków, skonsolidowane przychody BioMaximy wraz ze spółkami przejmowanymi przekroczą 30 mln zł w skali roku.

Przejmowana Biocorp także jest spółką rentowną – na koniec 2015 r. miała 0,3 mln zł zysku netto, a na koniec czerwca br. – blisko 0,17 mln zł, przy dynamice zysku w ujęciu półrocze do półrocza przekraczającej 360 proc. Dynamika sprzedaży w tym okresie była również dodatnia i sięgnęła 107 proc.

Prezes Biocorp Polska, Łukasz Urban, przekonuje, że transakcja tworzy nową jakość na rynku. BioMaxima umocni swoją pozycję w segmencie mikrobiologii, w szczególności przemysłowej, czyli dedykowanej rynkowi spożywczemu, kosmetycznemu, farmacji i badaniom wody, w których z kolei specjalizuje się Biocorp. Jak dodaje prezes, to bardzo perspektywiczny i dynamicznie rozwijający się rynek, rosnący w tempie kilkunastu procent rocznie, na którym Biocorp zamierza kontynuować inwestycje. Po połączeniu obu spółek udział mikrobiologii w przychodach BioMaximy wzrośnie z obecnych 20 do ok. 40 proc.

BioMaxima jest aktywna w zakresie dotacji unijnych, a złożony przez nią wniosek w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1 „Wsparcie Inwestycji w Infrastrukturę B+R Przedsiębiorstw” przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Łączna kwota kosztów kwalifikowanych w tym projekcie wynosi 3,84 mln zł, a kwota ewentualnej dotacji sięga 2,29 mln zł.

Firma składa również wniosek w programie Go To Brand na wsparcie eksportu, głównie wystaw międzynarodowych, co – w opinii obu firm – jest szczególnie istotne, zwłaszcza w obliczu poszerzeniu sieci dystrybucji po połączenia spółek.

Red. (źródło: parkiet.com)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ