Na leki oraz usługi medyczne Polacy wydają kwartalnie średnio 807,15 zł w przeliczeniu na gospodarstwo domowe. Najwięcej pieniędzy przeznaczanych jest na leki, a najmniej na zakup sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego – wynika z badania CBOS.

Najwięcej na leki wydają osoby starsze, jednocześnie przeznaczają one najmniej na leczenie stomatologiczne i usługi protetyczne. Na stomatologię i protetykę minimalne kwoty asygnują także mieszkańcy wsi oraz osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym.

Na leki zalecane przez lekarza (Rx – na receptę lub OTC – bez recepty) w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających badanie wydano w gospodarstwach domowych średnio 417,20 zł. Jednocześnie 12 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie wydano na ten cel żadnych pieniędzy.

W 60 proc. gospodarstw domowych w ciągu trzech miesięcy w ogóle nie płacono za leczenie stomatologiczne, usługi protetyczne itp. W ujęciu ogólnym na ten cel w badanych gospodarstwach wydano średnio 212,02 zł.

W większości badanych gospodarstw (68 proc.) w ciągu trzech miesięcy nie wykładano także pieniędzy na leczenie i badania ogólne lub specjalistyczne (w tym także na dodatkowe prywatne ubezpieczenia zdrowotne). Średnio w gospodarstwach na te usługi przeznaczono 148,54 zł.

Łączna kwota wydana na leki oraz usługi medyczne w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających badanie średnio wyniosła 807,15 zł na gospodarstwo domowe.

W gospodarstwach, w których kupowano artykuły lub usługi medyczne, w ciągu trzech miesięcy średnio wydano 478 zł na leki zalecane przez lekarza, 596 zł na leczenie stomatologiczne i usługi protetyczne, 554,50 zł na leczenie i badania oraz 410 zł na sprzęt medyczny lub rehabilitacyjny.

Największe wydatki na zakup artykułów lub usług medycznych (554 zł w ciągu trzech miesięcy) deklarują osoby powyżej 65. roku życia. Najmniejsze wydatki na zdrowie deklarowali najmłodsi badani pomiędzy 18. a 24. rokiem życia (323 zł).

W przypadku wydatków na leczenie stomatologiczne i usługi protetyczne najstarsi badani deklarują natomiast najmniejsze kwoty (średnio 77 zł w gospodarstwie domowym), największe zaś (średnio 325 zł) – osoby pomiędzy 35. a 44. rokiem życia.

Z badania wynika także, że największe wydatki na zdrowie zgłaszają osoby z wykształceniem wyższym (wyjątkiem jest zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego). Wprost proporcjonalna do poziomu wykształcenia jest także wysokość deklarowanych sum przeznaczonych na leczenie stomatologiczne lub usługi protetyczne. Osoby z wykształceniem wyższym deklarują średnio kwotę 416 zł na gospodarstwo domowe, a z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym – 87 zł.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ