BioMaxima S.A., spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2010 r., działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, zanotowała 12.702 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży w pierwszych siedmiu miesiącach 2016 r. Firma podpisała również umowę inwestycyjną w sprawie połączenia z Biocorp Polska Sp. z o.o.

W analogicznym okresie 2015 r. wysokość przychodów ze sprzedaży spółki wynosiła 12.311 tys. zł, więc tegoroczny wynik wykazuje ponad 3 proc. wzrost w ujęciu rdr. BioMaxima nadal utrzymuje dodatnią dynamikę zwiększania sprzedaży w większości grup produktowych. Pozyskuje również nowe zlecenia w ramach postępowań przetargowych. Od początku tego roku łączna wartość wygranych postępowań przetargowych przez osiągnęła wartość 5.124 tys. zł, wobec 4.390 tys. zł w okresie od stycznia do lipca 2015 r. Firma liczy także na istotny wzrost przychodów w ramach działalności eksportowej, co będzie możliwe dzięki prowadzonym negocjacjom handlowym z zagranicznymi partnerami oraz planowanym akwizycjom na rynku rumuńskim.

– Liczymy na osiągnięcie wyższej dynamiki wzrostu przychodów po okresie wakacyjnym. Oczywiście po połączeniu z Biocorp Polska dynamika będzie jeszcze wyższa i nastąpi umocnienie naszej pozycji rynkowej – mówi Henryk Lewczuk, prezes zarządu Spółki BioMaxima S.A.

BioMaxima S.A. podpisała na początku sierpnia br. umowę inwestycyjną w sprawie połączenia z Biocorp Polska Sp. z o.o. Planowane połączenie ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku Biocorp Polska Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, na BioMaxima S.A., jako spółkę przejmującą, w zamian za nowe akcje spółki Biomaxima, które zostaną wydane dotychczasowym wspólnikom spółki przejmowanej. Zgodnie z przedstawionym planem połączenia, udziałowcy Biocorp Polska Sp. z o.o. otrzymają łącznie 690.000 akcji BioMaxima S.A. „Dzięki połączeniu Emitent będzie mógł stworzyć jeszcze bardziej konkurencyjną ofertę rynkową oraz umocni swoją pozycję na rynkach zagranicznych. BioMaxima S.A. zoptymalizuje także politykę zakupową i będzie w stanie zrealizować istotne synergie kosztowe wynikające z fuzji obu podmiotów” – czytamy w informacji.

– Połączenie Biocorp i BioMaxima jest kluczowym elementem długoterminowej strategii rozwoju obu spółek, zakładającej powstanie silnego, polskiego podmiotu specjalizującego się zarówno w mikrobiologii przemysłowej, jak i klinicznej, a także oferującego szerokie portfolio innych produktów przeznaczonych na rynek diagnostyki laboratoryjnej w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych. Jesteśmy przekonani, że integracja pozwoli nam na zwiększenie wydajności, poprawę organizacji pracy i jakości obsługi klienta dzięki konsekwentnemu wdrażaniu najlepszych praktyk rynkowych – wyjaśnia prezes Lewczuk.

BioMaxima zakończyła pierwsze półrocze zyskiem netto w kwocie 641 tys. zł, przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 11.930 tys. zł. Spółka wypłaci swoim akcjonariuszom dywidendę z zysku wypracowanego w 2015 r. w kwocie 0,20 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada na 31 sierpnia 2016 r., a jej wypłata nastąpi w dniu 16 września 2016 r. Rok temu firma wypłaciła dywidendę w wysokości 0,10 zł na akcję.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro, jednym z trzech producentów podłoży mikrobiologicznych. Spółka jest również dystrybutorem produktów takich światowych firm diagnostycznych, jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 40 rynkach. Strategia rozwoju Spółki zakłada prowadzenie działań konsolidacyjnych sektora biotechnologicznego.

Źródło: BioMaxima

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ