Ponad 90 proc. Polaków co najmniej raz stosowało leki bez recepty. Niestety, większość pacjentów nie czyta ulotek, albo nie zawsze stosuje się do zawartych w niej zaleceń. Dlatego Polski Związek Producentów Leków bez Recepty prowadzi kampanię edukacyjną „Lecz się odpowiedzialnie”.

– W samoleczeniu ważne są trzy zasady. Po pierwsze stosujemy leki bez recepty, które zawierają substancje czynne o udowodnionym wysokim profilu bezpieczeństwa stosowania. Po drugie leki te stosujemy w leczeniu problemów zdrowotnych, które są łatwe do zdiagnozowania. Po trzecie, na co pacjent ma największy wpływ, nie przedłużamy czasu terapii, czyli nie stosujemy leku dłużej niż to jest zalecane w ulotce. Jeżeli te zasady są stosowane, to ryzyka dla zdrowia w przypadku samoleczenia nie ma – mówi Ewa Jankowska, prezes Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty.

Nie odbiegamy statystycznie od Europejczyków. Jesteśmy w pierwszej grupie społeczeństw, które używają leków bez recepty. Zainteresowanie samoleczeniem wynika m.in. z rosnącej świadomości zdrowotnej Polaków i jest to zgodne z obserwowanym w świecie trendem świadomego podejścia do zdrowia i zarządzania swoim życiem.

Według obliczeń kanadyjskiego lekarza Marca Lalonde, długość i jakość życia w dużej mierze (56 proc.) zależą od stylu życia. Genetyka, medycyna kliniczna i wpływ środowiska mają mniejsze znaczenie. Polacy coraz częściej pamiętają o zdrowym odżywianiu oraz aktywności fizycznej i – jak podkreśla Jankowska – świadomie wpływają na zachowanie prozdrowotne i uczestniczą w procesie samoleczenia. Często jednak stosują leki bez dokładnego sprawdzenia ich składu czy sposobu stosowania.

– Pacjent nie powinien nigdy używać leku, jeśli nie wie do końca, jaki problem zdrowotny u niego występuje. Przede wszystkim musi wiedzieć, co mu jest, musi zdiagnozować swoje objawy i zastosować lek, który na te objawy najlepiej pomoże. Poza tym powinien przeczytać ulotkę. Polacy mówią co prawda, że czytają ulotki, natomiast w praktyce nie czytają albo czytają niedokładnie – wskazuje Ewa Jankowska.

Część nie pamięta również, że najważniejsza w każdym leku jest substancja czynna, a zakupy robi, kierując się reklamą.

– Tymczasem jeśli pacjenci chcą użyć kilku leków na raz, muszą zweryfikować, czy dana substancja czynna nie znajduje się również w innych lekach. Jest to o tyle ważne, żeby nie zwiększyć i nie skumulować dawki dobowej, która jest istotna dla bezpieczeństwa stosowania leku – przekonuje prezes Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty.

Jak zaleca, najważniejsze jest to, aby pacjenci zapamiętali, że nie należy leczyć się samemu, jeżeli nie wiemy, co nam dolega. Zawsze powinniśmy sprawdzać skład leku, aby nie przekroczyć dobowej dozwolonej dawki danej substancji czynnej. Jeżeli terapia nie skutkuje przez 3-5 dni, to powinniśmy udać się do lekarza.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ