Według danych zawartych w raporcie PwC i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Opłacalność inwestowania w badania i rozwój” z ub.r. największy odsetek przychodów z wyników prac B+R w przychodach operacyjnych widoczny jest w sektorach: chemicznym i farmaceutycznym (47,33 proc.), produkcji pojazdów i maszyn (45,66 proc.) oraz IT (25,24 proc.).

Polska pod względem inwestycji w badania i rozwój nie jest liderem w porównaniu z innymi państwami. W rankingu Bloomberga „Most innovative in the World: Countries” Polska znalazła się na 24. miejscu na 50 krajów zbadanych pod względem innowacyjności. Niemniej w ostatnim czasie pojawił się wyraźny trend zainteresowania biznesu działaniami badawczo-rozwojowymi, o czym świadczy wzrost inwestycji w tym obszarze.

Według uzyskanych danych wzrost ten osiągnął poziom 41 proc. Z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu, wynika też, że najwięcej na badania i rozwój wydają przedsiębiorstwa działające od 10-15 lat. Ich wydatki stanowiły 47 proc. wydatków poniesionych w 2014 roku.

Łączne wydatki wewnętrzne przedsiębiorców z sektora przetwórstwa przemysłowego na B+R rosną rocznie o ponad 30 proc. Ma to swoje realne odzwierciedlenie w zatrudnieniu, co korzystanie wpływa na koniunkturę gospodarczą, przyczyniając się do obniżenia poziomu bezrobocia i wzrostu atrakcyjności krajowej gospodarki dla przyszłych inwestorów.

Główne czynniki motywujące przedsiębiorstwa do podjęcia działań w zakresie B+R to: korzystniejsze przepisy prawne, szczególnie ulgi podatkowych z tytułu prowadzenia prac B+R, zwiększenie możliwości pozyskania bezzwrotnych dotacji na projekty badawczo-rozwojowe, większa elastyczność i dynamika w działaniu jednostek naukowych i badawczych oraz możliwość współpracy z odpowiednio wykwalifikowaną kadrą ekspertów i specjalistów.

Red. (źródło: PwC)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ