Voxel, jako jedna z nielicznych firm na rynku farmaceutycznym, zamierza pozyskać kapitał na inwestycje poprzez emisję własnych obligacji przedsiębiorstwa. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczył termin pierwszego notowania papierów wartościowych firmy.

Obligacje Voxel serii G o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł zadebiutują na rynku Catalyst 16 września br. W alternatywnym systemie obrotu Catalyst znajdzie się 10.000 obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda.

Voxel odnotował w I połowie 2016 r. 4,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, w porównaniu do 6,41 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 6,84 mln zł, wobec 9,29 mln zł zysku w roku poprzednim.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 59,49 mln zł w I połowie 2016 r., w stosunku 56,55 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w za półrocze br. wyniósł 4,19 mln zł, wobec 5,07 mln zł zysku przed rokiem.

Voxel S.A. to spółka działająca na rynku diagnostyki obrazowej. W skład grupy kapitałowej Voxel wchodzą spółki zależne: Centrum Diagnostyki Obrazowej z siedzibą w Jeleniej Górze oraz Alteris z siedzibą w Katowicach. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w październiku 2012 r.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ