Sklep, w którym sprzedawane są leki wydawane bez recepty, np. na przeziębienie czy przeciwbólowe, może być zobowiązany do zaopatrywania się w nie w hurtowni farmaceutycznej. Nakaz taki może wydać nadzór farmaceutyczny.

Inspekcja farmaceutyczna została powołana do nadzoru nad przedsiębiorcami działającymi na rynku produktów leczniczych. Sprawdza, czy przestrzegają oni wymagań działalności regulowanej prawem farmaceutycznym. W przypadku stwierdzenia naruszenia organ inspekcji wzywa podmiot dopuszczający się takiej praktyki do usunięcia stwierdzonych uchybień.

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, obrót produktami leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach określonych w tej ustawie. Przewiduje ona dwie formy obrotu: detaliczny i hurtowy. Obrót detaliczny mogą prowadzić – poza aptekami i punktami aptecznymi m.in. sklepy ogólnodostępne zwane placówkami obrotu pozaaptecznego. Z tym że w sklepach tych mogą być sprzedawane wyłącznie produkty lecznicze wydawane bez przepisu lekarza, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych. Z kolei obrót hurtowy mogą prowadzić co do zasady wyłącznie hurtownie farmaceutyczne.

Skoro zaś obrót produktami leczniczymi może następować wyłącznie na zasadach określonych w ustawie, oznacza to konieczność nie tylko wypełnienia obowiązków w zakresie warunków przechowywania i wydawania produktów leczniczych, lecz także konieczność zachowania określonego w ustawie łańcucha dostaw, tj. od producenta, poprzez hurtownika, aż do apteki lub sklepu ogólnodostępnego. Odwrócenie tego łańcucha dostaw albo wprowadzenie do niego nowego elementu skutkuje bezprawnością takich działań – wynika z wyroku WSA w Warszawie z 6 maja 2014 r.

Red. (źródło: gazetaprawna.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ